Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová rada Litovice

 

 

 

Místní rada osvětová Litovice

 

Zřízena asi v roce 1946

Zrušena v roce 1950

 

 

 

Z historie organizace

 

 

Dekret prezidenta republiky č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, stanovil, že v každé obci má být ustavena místní rada osvětová. Osvětové rady byly veřejnoprávní korporace a členství v nich bylo čestné. Osvětové rady se přičlenily k národním výborům jako výkonné orgány státní péče osvětové a kulturní referent národního výboru byl zároveň předsedou osvětové rady. Volby, případně jmenování do osvětových rad se provádělo tak, aby v nich byli zastoupeni pracovníci kulturních, odborových a zemědělských organizací. Místní rada osvětová spravovala v obvodu své působnosti všechny veřejné osvětové záležitosti a prováděla rozhodnutí a opatření místního národního výboru ve věcech osvětových.

MNV Litovice podle uvedeného dekretu vyzval 29. ledna 1946 všechny spolky a korporace, aby „v době nejkratší“ jmenovaly jednoho zástupce do litovické místní rady osvětové.

Dne 15. února 1946 napsal předseda MNV Litovice Josef Vlach kulturnímu referentovi Josefu Petržilkovi, aby svou funkci řádně zastával a docházel aspoň do schůze rady MNV, aby mohla být ustavena místní rada osvětová, které má předsedat. Pokud by Petržilka byl zaneprázdněn a nemohl funkci vykonávat, měl to oznámit na MNV.

Na zřízení místní rady osvětové v Litovicích naléhaly i nadřízené orgány. Dne 24. února 1946 napsal kladenský osvětový inspektor Václav Sklenář MNV Litovice, že dosud nedostal zprávu o ustavení rady, i když v této věci již několikrát psal. Konstatoval, že chybějící osvětová rada je citelná mezera v době, kdy se koná řada podniků, například nastávající Týden osvěty, a žádal ustavení rady co nejdříve a podání zprávy. Zároveň žádal zprávu, jak v Litovicích uspořádali akce 21. února 1946 (Svatopluk Čech) a 23. února 1946 (Den Rudé armády). Doporučil, aby se Litovice při velkých akcích spojovaly s Místní radou osvětovou v Hostivici.

Ustavující schůze Místní rady osvětové v Litovicích byla svolána na pondělí 4. března 1946 od 20 hodin v úřadovně MNV v Litovicích čp. 74. Dokumenty o průběhu schůze však nejsou k dispozici. Dochovala se až zpráva Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice–Litovice z 18. září 1946, že zástupcem Sokola v Místní osvětové radě pro Litovice byl určen místopředseda jednoty Václav Pšenička.

 

 

 

Vedoucí organizace

 

 

Není znám

 

 

 

Prameny

 

SOkA Praha-venkov, fond MNV Litovice, karton 2

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Osvětová rada Litovice

 

Popis: image003