Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Pečovatelská služba

 

 

Pečovatelská služba Hostivice

 

Zřízena od 1. ledna 2006 jako organizační složka města

 

 

 

Z historie organizace

 

 

V říjnu 2000 byl dostavěn dům s pečovatelskou službou Pelzova čp. 1700. Dům byl v majetku města, ale pečovatelskou službu v něm zajišťoval Okresní úřad Praha-západ a po zrušení okresních úřadů na konci roku 2002 pak Středočeský kraj. V roce 2005 se Středočeský kraj rozhodl, že převede jím zřizované pečovatelské služby na města, nebo je zruší. O převodu rozhodl až 19. prosince 2005, ale města a obce musely návrh projednat dříve. Zastupitelstvo města Hostivice tak učinilo na svém zasedání 8. prosince 2005 a rozhodlo se s účinností od 1. ledna 2006 zřídit Pečovatelskou službu Hostivice jako organizační složku města s tím, že zřizovací listinu podepíše starosta po jejím dopracování. Nová zřizovací listina splňující všechny požadavky zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pak byla vydána 26. října 2009 s účinností od 1. listopadu 2009. Pečovatelská služba je malá organizace, město od Středočeského kraje převzalo dvě pečovatelky. Bylo proto rozhodnuto, že vedoucím pečovatelské služby bude vedoucí sociálního odboru městského úřadu. Pečovatelská služba Hostivice je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu Středočeského kraje, identifikátor: 3645405.

Kolem roku 2020 byla oddělena funkce vedoucího sociálního odboru Městského úřadu Hostivice a ředitele Pečovatelské služby Hostivice. Do funkce ředitelky byla jmenována dosavadní vedoucí sociálního odboru Kateřina Loudová.

Pečovatelská služba zajišťuje péči o občany žijící v domě s pečovatelskou službou (DPS), ale také terénní služby pro starší občany z Hostivice, Chýně, Jenče a Dobrovíze, zejména pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění nákupů a rozvoz obědů, které odebírá od domova důchodců Zelená lípa. Kromě prostor v DPS má pečovatelská služba k dispozici osobní automobil. Klienti uzavírají s pečovatelskou službou smlouvu a platí za služby podle sazebníku, od placení jsou osvobozeny pouze osoby uvedené v zákoně o sociálních službách.

 

 

 

Sídlo organizace

 

 

Pelzova čp. 1700

Dům s pečovatelskou službou

 

 

 

Vedoucí/ředitelé organizace

 

 

Funkci vedoucího pečovatelské služby vykonával vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Hostivice (2006–2020)

Bc. Kateřina Loudová, DiS. (asi od 2020)

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Pečovatelská služba

 

Popis: image003