Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Sdružené podniky

 

 

 

Sdružené podniky obce Hostivice

 

Zřízeny rozhodnutím MNV Hostivice z 3. března 1950

V roce 1951 začleněny do vznikajícího okresního podniku

 

 

 

Z historie organizace

 

 

Po roce 1948 se komunistické vedení státu snažilo zlikvidovat soukromé podnikání, protože živnostníci zpravidla nepatřili k oporám nového režimu. Přistoupili proto k likvidaci živností a k nucenému začleňování živnostníků do jimi řízených podniků. Tímto způsobem vznikly v roce 1950 i Sdružené podniky obce Hostivice. Průběh začleňování živnostníků je poměrně podrobně popsán v obecní kronice, i když zápis vznikl až s několikaletým zpožděním:

 

 

Na Nový rok začal nově ustanovený MNV agilně pracovat. Byla to zejména rada, která konala pravidelné schůze každý pátek a která inspirována podněty místních organisací KSČ i návrhy jednotlivých občanů řešila mnohé otázky vzniklé sloučením a různými patriotic­kými zájmy buď hostivických, neb litovických občanů. Nepouštěla však se zřetele jednu základní otázku a tj. budování socialismu na vesnici a zatlačování soukromého podnikání. Proto hned ve schůzi dne 25. ledna 1950 vypracovala návrh zakládací listiny Sdružených komunálních podniků obce Hostivice, který po projednání v komisi finanční byl schválen plenární schůzí MNV dne 3. března 1950. Tak vznikly Sdružené podniky obce Hostivice, komunální podnik se sídlem v Hostivici s tímto rozsahem podnikání:

1. těžení písku, štěrku, kamene,

2. provozování koncesí (licencí) hostinských a výčepnických,

3. provozování živnosti pohřebního ústavu,

4. provozování zahradnictví (okrasné květiny, ovocné školky, pěstování zeleniny a pod.),

5. provozování živností holičských,

6. provoz veřejných lázní a koupaliště,

7. provoz živnosti fotografické,

8. autodoprava osob a nákladů,

9. provoz jiných poslužných živností,

10. provoz bytových podniků, včetně zřizování nových bytů.

Rada zmocněna ku zřízení zakládací listiny. Dne 24. 3. 1950 pověřen s. K. Blätterbauer vedením podniku a dne 31. 3. 1950 schvaluje rada již začlenění holičů od 4. 4. 1950 a hostinců od 1. 5. 1950. Holiče bude mít na starosti s. Vlastimil Šprunk, hostinské s. M. Nerad, oba bývalí samostatní podnikatelé. Dalším rozhodnutím rady z 5. 5. 1950 a 13. 10. 1950 bylo rozhodnuto převzíti koupaliště, dosud rozpočtově spravované, do tohoto komunálního podniku.

Při založení podniku byly značné potíže, zejména se strany bývalých podnikatelů, kteří nepo­chopili myšlenku společného hospodaření a nepracovali tak, jako když byli samostatní. Prostě stali se nyní zaměstnanci, dodržovali přísně pracovní dobu, vyžadovali veškeré zaměstnanecké výhody včetně potravinových lístků, za práci přes čas apod. Prostě myšlenka, že již nejsou pány svého podniku, jim nedala spát a o provoz podniku nejevili příliš velký zájem. Několik jich brzo po založení podniku odešlo za jiným zaměstnáním. Přes veškeré tyto potíže však podnik za pomoci příslušníků KSČ a socialisticky smýšlejících občanů zakotvil a za poměrně krátkého svého trvání (v r. 1951 přešel do okresního podniku) měl i dobré finanční výsledky. Rozpočet MNV byl posílen čistým výtěžkem v částce Kčs 55 000,–.

 

 

Podnik kromě holičů a kadeřníků sdružoval hostince a břevské koupaliště a převzal ovocnou školku pana Grolicha, kterou později vyčlenil do JZD. Neměl však dlouhého trvání. V rámci okresu Praha-západ se tvořil vyšší typ komunálního podnikání, proto rada MNV Hostivice rozhodla 6. dubna 1951 o začlenění místního komunálního podniku do podniku okresního. Za polovinu roku 1951 před sloučením odvedl podnik do rozpočtu MNV čistý zisk 55 000 Kčs.

 

 

 

Vedoucí organizace

 

 

1950–1951: Karel Blätterbauer

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Sdružené podniky

 

Popis: image003