Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OBECNÍ ORGANIZACE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Údržba a služby

 

 

 

Údržba a služby, svépomocný podnik MNV Hostivice

 

Zřízen v roce 1957

Zanikl nejpozději k 31. prosinci 1962 vznikem Komunálních služeb Hostivice

 

 

 

 

Z historie podniku

 

 

V roce 1951 byly Sdružené podniky obce Hostivice zajišťující různé živnosti začleněny do okresního podniku. Toto uspořádání se neosvědčilo, proto docházelo k mnoha dalším reorganizacím podniků zajišťujících služby pro občany. Od 1. července 1955 převzal MNV Hostivice z okresního komunálního podniku do přímého řízení provozovny holičství a kadeřnictví a o rok později následovalo i mandlování prádla převzaté od JZD. MNV dále zajišťoval v rámci tzv. neplánovaných provozoven tyto služby: dopravu, výměnu plynových bomb, sběrnu pro čistírnu, různé zámečnické, truhlářské a klempířské práce, drobnou stavební projekci a dokumentaci, lámání kamene a drobné elektro opravy. Sloučením všech provozoven a služeb do jedné organizace vznikl na základě usnesení MNV Hostivice z 25. ledna 1957 svépomocný podnik Údržba a služby.

 

Oznámení o zřízení podniku z roku 1957.

 

V dubnu 1959 vyšlo první číslo Hostivického zpravodaje a hned v něm byly zveřejněny následující informace o svépomocném podniku MNV Údržba a služby:

 

 

Údržba a služby, svépomocný podnik MNV:

Ve smyslu směrnic ÚV KSČ a naší vlády zařídili jsme i u nás v obci provozovny pro služby občanům. Podnik pro tento účel zřízený usnesením MNV má tyto obory činnosti:

 

Služby:

- doprava nákladů,

- výměna plynových bomb,

- sběrna šatů pro čistírnu,

- šrotování obilí,

- řezání dříví,

- půjčovna vyssavačů,

- napínání záclon a deček,

- broušení nožů a strojků na maso,

- obstaravatelská činnost (cement, vápno) apod.

 

Činnost opravárenská:

- opravy televisorů,

- opravy radiopřístrojů,

- opravy kuchyňského nářadí a náčiní,

- opravy všech druhů elektrospotřebičů (vařičů, žehliček),

- opravy praček, žehliček a elektromotorků,

- opravy šicích strojů,

- opravy prádla všeho druhu.

 

Řemesla:

- zámečnické práce (kování oken, dveří, opravy zámků, klíčů, plotů, vrat a dvířek; děláme též ploty z drátěného pletiva),

- klempířské práce, nátěry okapních žlabů atd.,

- truhlářské práce drobné a opravy,

- malování bytů

- niklování,

- šití a opravy dámských šatů a plášťů,

- šití a opravy pánských a chlapeckých oděvů,

- šití prádla na míru.

 

Výroba z místních zdrojů:

- výroba opukového stavebního kamene,

- těžba písku (pískovna Břve),

- výroba a prodej košíků z vrbového proutí,

- výroba drobného cementového zboží (skruží, desek apod.).

 

Pro ulehčení zákazníkům byly zřízeny sběrny objednávek a informace u pí. Svobodové v Litovicích (denně) a ve sběrně pro čistírnu v krámě u Párů (3× týdně).

Ve sběrnách je seznam všech pracovníků podle oborů činnosti a se vší ochotou budou tam každému občanu poskytnuty informace. Řemeslné práce zadávejte u vedení podniku na MNV.

Pro informaci uvádíme, že přebytky z těchto neplánovaných provozoven neodvádějí se do státní poklady, nýbrž zůstávají obci a slouží k financování doplňkových rozpočtů.

Obracejte se proto na naše služby a odmítejte meloucháře a všechny osoby, které tyto práce provádějí „na černo“.

Komise místního hospodářství MNV Hostivice

 

 

V Hostivickém zpravodaji nebyla nalezena žádná další souhrnná zpráva o činnosti podniku, pouze byly zveřejňovány informace o jednotlivých službách, které se objednávaly nejčastěji u paní Staňkové na MNV. Zajímavá reakce na stížnost k odvážení popela byla otištěna v Hostivickém zpravodaji v prosinci 1960:

 

Hostivický zpravodaj, prosinec 1960.

 

Není zcela zřejmé, zda svépomocný podnik existoval až do vzniku Komunálních služeb Hostivice k 1. lednu 1963, nebo zda jednotlivé provozovny služeb začaly být v průběhu doby považovány za samostatná zařízení MNV.

 

 

 

Vedoucí podniku

 

 

Václav Čížek

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Obecní organizace -> Údržba a služby

 

Popis: image003