Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Komunisté v Litovicích před 1945

 

 

POLITICKÉ STRANY V HOSTIVICI A LITOVICÍCH

 

Litovice před rokem 1945

 

Komunisté

 

 

Litovická organizace Komunistické strany Československa od svého ustavení v roce 1921 významně ovlivňovala litovické politické dění. Po větší část dvou volebních období ve 20. letech byl litovickým starostou právě komunista, Karel Chalu­pa. Vzhledem k nechuti státních úřadů k potvrzování komunistic­kých starostů už komunisté po volbách v roce 1930 nenominovali svého kandidáta, přestože byli ve volbách druzí a s vítězným vše­občan­ským klubem nechtěly ostatní strany příliš spolu­praco­vat, ale spokojili se s místy v radě a po volbách v roce 1936 měli I. náměstka. V roce 1939, po obsazení země Německem, byli zastupitelé za KSČ na krátkou dobu zatčeni a až do konce druhé světové války se na činnosti obecní samosprávy nepodíleli.

Jako důvěrníci, kteří zastupovali komunistickou stranu při jednání s úřady, byli v písem­nostech zaznamenáni Antonín Dusík (1923), Jaroslav Pachman (1930), Václav Pajma (1936 a 1937) a Bohumil Vlach (1938).

S komunisty bylo úzce provázáno vedení družstva Dělnický dům, Federovaná dělnická tělocvičná jednota v Litovicích a později Jednota proletářské tělo­výchovy Litovice-Hostivice.

Strana v Litovicích působila i po roce 1945.

 

Účast ve volbách a volební výsledky

 

Ve spisech dochovaných ve fondu Archiv obce Litovice bohužel u některých voleb chybí komunistické kandidátní listiny a další dokumenty, proto jsou uváděné kandidátní listiny neúplné.

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1923

283 hlasů (52,8 %), 10 mandátů

Zvoleni byli: Emanuel Tůma, Karel Chalupa, Josef Suchý, Matěj Fiala, Josef Tvrdý, František Najman, Josef Morštejn, Karel Řečinský, Antonín Příhoda a Emanuel Řečinský

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1927

261 hlasů (40,9 %), 7 mandátů

Zvoleni byli: Karel Chalupa, Josef Suchý, Emanuel Řečínský, Jaroslav Pachman, Václav Pajma, Antonín Pacovský a Josef Černý

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1930

248 hlasů (26,8 %), 5 mandátů

Zvoleni byli: Josef Vlach, Jaroslav Pachman, František Sklenář, Josef Suchý a Jan Daďourek

 

Kandidátní listina pro volby v roce 1936

307 hlasů (26,0 %), 6 mandátů

Zvoleni byli: Jaro­slav Pachman, Václav Pajma, Štěpán Sklenář, Tomáš Hašek, Bohuslav Lang a Antonín Příhoda

 

Akce pro veřejnost

 

Rok 1932

 

30. dubna 1932

Akademie a divadlo Matka

Litovice, Dělnický dům

 

Rok 1934

 

1. května 1934

Taneční zábava (75 platících)

Litovice

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Politické strany -> Komunisté v Litovicích před 1945

 

Popis: image003