Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1927

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

27. listopadu 1927

 

 

 

Souhrnné údaje

 

Počet voličů: 692

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 647

Počet neplatných hlasovacích lístků: 9

Počet platných hlasovacích lístků: 638

 

Čas volby: od 8 do 14 hodin

Místo volby: hostinec Jaromíra Prchala v Litovicích

 

Volilo se 18 členů zastupitelstva

 

 

 

Podané kandidátní listiny a výsledky volebních stran

 

Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

194 hlasů (30,4 %), 6 mandátů

Zvoleni byli: Stanislav Zpěváček, Bohumil Pilař, Karel Fiala, František Šimůnek, Josef Náprstek a Josef Protiva

 

Československá sociálně demokratická strana dělnická

94 hlasů (14,7 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Fiala, František Malík a Václav Brynda

 

Československá strana národně socialistická (předseda senátor Václav Klofáč)

89 hlasů (14,0 %), 2 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Tejnor a Václav Denebír

 

Komunistická strana Československa

261 hlasů (40,9 %), 7 mandátů

Zvoleni byli: Karel Chalupa, Josef Suchý, Emanuel Řečínský, Jaroslav Pachman, Václav Pajma, Antonín Pacovský a Josef Černý

 

Sociální demokraté a národní socialisté sdružili své kandidátní listiny

 

 

 

Členové volební komise

 

Josef Arnold (předseda), Karel Chalupa (místopředseda), Alois Pospíšil a Stanislav Zpěváček

 

 

Důvěrníci připuštění k volbě

 

Za národní socialisty:

František Fiala, Václav Částka a František Kozák

Za sociální demokraty:

Josef Dusík a Karel Ineman

Za komunisty:

Jaroslav Pachman a Ladislav Hytych

Za všeobčanský klub:

Josef Náprstek a Josef Protiva

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1927

 

Popis: image003