Popis: image003

 

OBECNÍ SAMOSPRÁVA NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1930

 

 

OBECNÍ VOLBY V LITOVICÍCH

1. června 1930

 

 

 

Souhrnné údaje

 

Počet voličů: ?

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 938

Počet neplatných hlasovacích lístků: 12

Počet platných hlasovacích lístků: 926

 

Čas volby: od 8 do 12 hodin

Místo volby pro I. volební obvod: hostinec u Prchalů v Litovicích

Místo volby pro II. volební obvod: hostinec u Najmanů v Litovicích

 

Volilo se 18 členů zastupitelstva

 

 

 

Podané kandidátní listiny a výsledky volebních stran

 

Československá sociálně demokratická strana dělnická

142 hlasů (15,3 %), 3 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Fiala, Antonín Mrázek a Alois Pospíšil

 

Československá strana národně socialistická (předseda senátor Václav Klofáč)

201 hlasů (21,7 %), 4 mandáty

Zvoleni byli: Antonín Tejnor, Josef Zykán, Václav Doksanský a Antonín Plechatý

 

Komunistická strana Československa

248 hlasů (26,8 %), 5 mandátů

Zvoleni byli: Josef Vlach, Jaroslav Pachman, František Sklenář, Josef Suchý a Jan Daďourek

 

Všeobčanský klub spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

286 hlasů (30,9 %), 5 mandátů

Zvoleni byli: Stanislav Zpěváček, Josef Náprstek, Bohumil Pilař, Josef Horešovský a Jan Svatůněk

 

Československá strana lidová

20 hlasů (2,2 %), bez mandátu

 

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská

29 hlasů (3,1 %), 1 mandát

Zvolen byl: František Šlapánek

 

Komunisté, národní socialisté a sociální demokraté sdružili své kandidátní listiny

Strana lidová a strana živnostenská sdružily své kandidátní listiny

 

 

 

Zástupci dohlédacího úřadu

 

Volební místnost u Prchalů:

Josef Bohuslav, řídící učitel v Úhonicích

 

Volební místnost u Najmanů:

?

 

Ústřední volební komise:

Josef Bohuslav, řídící učitel v Úhonicích

 

Členové volební komise

 

Volební místnost u Prchalů a ústřední volební komise:

Václav Zikl, rolník, Břve čp. 1, za všeobčanský klub

Karel Ineman, zámečník, Břve čp. 2, za sociální demokraty (místopředseda)

Antonín Tejnor, úředník, Litovice čp. 41, za národní socialisty (předseda)

Josef Řehoř, kovář, Litovice čp. 35, za živnostníky

Jan Daďourek, truhlář, Litovice čp. 230, za komunisty

Karel Fiala, železniční zřízenec, Litovice čp. 20, za lidovce

 

Volební místnost u Najmanů:

František Turecký, za lidovce (předseda)

Antonín Verner, za sociální demokraty (místopředseda)

Josef Černý, za komunisty

Václav Doksanský, za národní socialisty

Stanislav Zpěváček, za všeobčanský klub

 

Náhradníci volební komise

 

Volební místnost u Prchalů:

Josef Dusík, kovodělník, Litovice čp. 71, za všeobčanský klub

Antonín Zikula, dělník, Litovice čp. 177, za sociální demokraty

František Fiala, železniční zřízenec, Litovice čp. 21, za národní socialisty

František Šimůnek, obchodník, Litovice čp. 17, za živnostníky

Bohuslav Lang, pokrývač, Litovice, za komunisty

 

Důvěrníci připuštění k volbě

 

Volební místnost u Prchalů:

Kozák, Plechatý (národní socialisté)

Dusík, Mach, Protiva (všeobčanský klub)

Hájek (sociální demokraté)

Suchý, Fogl (komunisté)

Šimůnek (živnostníci)

 

Volební místnost u Najmanů:

Jaroslav Pachman (KSČ)

Josef Neužil (sociální demokraté)

Josef Horešovský, Stanislav Göbl a Bohuslav Branžovský (všeobčanský klub)

Josef David (živnostníci)

Václav Šoura a František Denebír (čsl. socialisté)

 

 

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Volby -> Litovice 1930

 

Popis: image003