Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Měšťanská škola Hostivice

 

 

              

 

Měšťanská škola Hostivice

Hlavní škola Hostivice

Střední škola Hostivice

 

Měšťanská škola vznikla v roce 1920, její provoz financovaly obce Hostivice, Litovice, Jeneč, Chýně a Sobín

V letech 1925 až 1934 měla společnou správuobecnou školou

Za druhé světové války byla přejmenována na hlavní školu

V roce 1948 byla přejmenována na střední školu

V roce 1953 byla sloučena s národní školou do osmileté střední školy

 

Újezdní školní rada

 

Akce pořádané pro veřejnost v letech 1920 až 1939

Akce pořádané pro veřejnost v letech 1939 až 1945

Akce pořádané pro veřejnost v letech 1945 až 1953

 

 

Z historie školy

 

Měšťanská škola byla v Hostivici zřízena v roce 1920 a byla určena pro žáky z Hostivice, Litovic, Jenče, Chýně a Sobína. Po celou dobu využívala prostory školní budovy Komenského čp. 141 patřící obecné škole. S touto školou také měla po penzionování prvního ředitele Františka Klapky v letech 1925 až 1934 společnou správu. Po oslavách 200 let trvání školy v Hostivici v roce 1934 byla správa školy opět rozdělena a novým ředitelem se stal Josef Mansfeld. Protože byl bývalým ruským legionářem, za druhé světové války, kdy se měšťanská škola změnila podle německých zvyklostí na hlavní školu, byl zbaven jejího řízení. V roce 1950 byl jmenován ředitelem Miloš Šrámek, jedna z nejvýznamnějších osobností hostivického školství.

 

Školní budovy

 

Komenského čp. 141

 

Školská čp. 461

Od roku 1952

 

Ředitelé školy

 

1920–1925: František Klapka

1925–1933: Augustin Urban
(spojená správa obecné a měšťanské školy)

1933–1934: Růžena Kožušníková
(spojená správa obecné a měšťanské školy; zastupující ředitelka)

1934–1941: Josef Mansfeld

1941–1945: František Pěkný

1945–1950: Josef Mansfeld

Od roku 1950: Miloš Šrámek

 

Pamětní knihy a kroniky

 

Pamětní knihy a kroniky jsou zpřístupněny na tomto webu v řadě K Pramenů k hostivické historii

 

Pamětní kniha měšťanské školy v Hostivici 1934–1940 a 1945–1947

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 52 stran A4, 686 kB

 

Prvních 14 let měšťanské školy není zachyceno v kronikách. Měšťanská škola zavedla svoji kroniku až po opětovném rozdělení společné správy obecné a měšťanské školy v roce 1934. Za 2. světové války se zapisovalo do jiné kroniky (přepis v následujícím svazku)

 

Kronika hlavní školy v Hostivici 1940–1945

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2013, 35 stran A4, 459 kB

 

Kronika měšťanské školy z doby 2. světové války, kdy byla škola přejmenována na hlavní

 

Kronika střední školy v Hostivici 1947–1957

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF červenec 2014, 79 stran A4, 746 kB

 

V letech 1947 až 1953 střední (dříve měšťanská) škola a poté společně s bývalou národní školou osmiletá střední škola

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Měšťanská škola Hostivice

 

Popis: image003