Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ ŠKOLSTVÍ

 

Úvod -> Hostivické školství -> Základní devítiletá škola Hostivice

 

 

                

 

Osmiletá střední škola Hostivice

Základní devítiletá škola Hostivice

Základní škola Hostivice

 

Osmiletá střední škola vznikla v roce 1953 sloučením národní školy a střední školy

V roce 1960 přejmenována na základní devítiletou školu

V roce 1980 přejmenována na základní školu

V roce 1995 přeměněna na příspěvkovou organizaci města Hostivice Základní škola Hostivice

 

Sdružení rodičů a přátel školy

 

Akce pořádané pro veřejnost

 

Z historie školy

 

Proměny hostivické školy ve druhé polovině 20. století vycházely ze sledu školních reforem, jimiž se měnily názvy škol i délka školní docházky. Do roku 1980 vedli školu zasloužilí učitelé, kteří získali své vzdělání ještě před rokem 1948 – Miloš Šrámek, Alois Saifrt ml. a Miroslav Horák, poté ve škole došlo ke generační obměně. Jmenovaní i další učitelé-důchodci však při nedostatku učitelů vypomáhali ještě po celá 80. léta.

 

Školní budovy

 

Komenského čp. 141

 

Komenského čp. 454

Od roku 1961

 

Školská čp. 461

 

Ředitelé školy

 

Do roku 1975: Miloš Šrámek

1975–1978: Alois Saifrt

1978–1980: Miroslav Horák

1980–1985: Ludmila Filipová

1985–1988: Jaromír Sulkovský

1988–1991: Renata Trhlínová

Od roku 1991: Vít Šolle

 

Školní kroniky

 

Kroniky jsou zpřístupněny na tomto webu v řadě K Pramenů k hostivické historii

 

Kronika střední školy v Hostivici 1947–1957

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF červenec 2014, 79 stran A4, 746 kB

 

V letech 1947 až 1953 střední (dříve měšťanská) škola a poté společně s bývalou národní školou osmiletá střední škola

 

Kronika osmileté střední školy a základní devítileté školy v Hostivici 1957–1967

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF červenec 2014, 44 stran A4, 1 574 kB

 

Stále stejná škola měnila své názvy podle školních reforem, kronika byla vedena nejméně pečlivě za celou dobu od založení první pamětní knihy

 

Kronika základní devítileté školy v Hostivici 1967–1976

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF červenec 2014, 83 stran A4, 3 144 kB

 

Poslední léta působení ředitele Miloše Šrámka a nástup ředitele Aloise Saifrta

 

Pozdější kroniky nejsou na tomto webu zpřístupněny

 

 

Úvod -> Hostivické školství -> Základní devítiletá škola Hostivice

 

Popis: image003