Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky

 

 

PŘEHLEDY

SPOLKŮ

 

Spolky

Organizace založené podle zákona č. 134/1867 ř. z., o spolčovacím právu, platného do roku 1951

 

Dobrovolné organizace

Organizace založené podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, platného do roku 1990

 

Občanská sdružení

Organizace založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, platného do roku 2013

 

SPOLEČENSKÉ SÁLY

 

Sokolovna

 

Dělnický dům

 

Závodní klub Praga

 

Hala zámku

 

Hostince

 

 

VÝVOJ SPOLKOVÉ ČINNOSTI

 

Spolky

za Rakousko-Uherska

 

Společenský život

 první republiky

 

Spolky

za 2. světové války

 

Proměny

společenského života

v letech 1945 až 1990

 

 

OBLASTI SPOLKOVÉ ČINNOSTI

 

Tělovýchova a sport

 

Kulturní činnost

 

Podpůrné a zaměstnanecké spolky

 

Hasiči

a další zájmové spolky

 

 

 

Historie většiny jednotlivých spolků v Hostivici zatím není soustavně zpracována, je tedy zřejmé, že za úplný nelze považovat ani předkládaný přehled spolků. Tato stránka představuje postupně doplňovanou pracovní verzi shrnující dostupné poznatky. Rozsah znalostí o jednotlivých spolcích závisí především na dostupnosti podkladů.

Pro lepší přehlednost byly spolky rozděleny do tří bloků podle období, v němž působily. Za vodítko byly vzaty zásadní společenské předěly – likvidace tradičních spolků v roce 1951 a obnova spolkového života po revoluci v roce 1989. Organizace, které vznikly ještě podle rakouského spolčovacího zákona, ale působily hlavně v pozdějším období (zejména jednotlivé organizace Revolučního odborového hnutí) jsou zařazeny až do druhého bloku.

Razítka uvedená na této stránce, představují „zkratky“ na základní stránky jednotlivých spolků. Nejde o úplný přehled, protože razítka řady spolků nejsou k dispozici.

 

 

 

 

 

 

Úvod -> Hostivické spolky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003