Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Hostivice

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice

Hasičský sbor Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 19. září 1890

Spolek založen 16. listopadu 1890

Zřejmě v roce 1939 změněn název na Hasičský sbor Hostivice

Hasičská zbrojnice na Husově náměstí byla postavena v roce 1900

V roce 1951 se přeměnil na místní jednotu Československého svazu hasičstva

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Nejstarší známý snímek hostivických hasičů pochází z doby kolem roku 1895 – zcela vlevo nahoře sedí mladý Antonín Závora, který se narodil v roce 1879 (snímek z webových stránek pana Lubora Houšky www.houska.wz.cz).

 

Historie spolku

 

Mocným podnětem pro vznik hostivického sboru dobrovolných hasičů byla série velkých požárů v roce 1889, kdy vyhořela panská cihelna, stodola Josefa Trýby a panská kůlna u pracháren. Přitom se k hašení dala použít pouze panská stříkačka. Hned v lednu 1889 si místní občané zapůjčili od hasičů z Hostouně stanovy jejich sboru, aby podle nich sestavili stanovy hostivického sboru. Tehdy totiž každý spolek zpracovával svoje stanovy a nechával je schvalovat u okresního hejtmanství, právní subjektivita od ústředí jako v současnosti tehdy neexistovala. Návrh smíchovský úřad opakovaně vrátil k doplnění a teprve třetí verzi v září 1890 schválil.

Ustavující valná hromada hostivického sboru dobrovolných hasičů se pak konala 16. listopadu 1890 a přihlásilo se na ní 66 členů. Záhy po ustavení sboru podal výbor žádost o přijetí do Župní hasičské jednoty Podkožovské Žďár.

Práce ve sboru členy tak nadchla, že jeho velitel Antonín Ibl pilně cvičil s mužstvem o zimních večerech. Prvním známým zásahem bylo hašení domku v Litovicích 2. září 1892.

Po roce činnosti obdržel sbor jako ocenění dar od císaře (spíše asi od správy hostivického velkostatku, který byl soukromým císařovým majetkem) ve výši 80 zlatých. Svěcení stříkačky, zřejmě první, se konalo 20. září 1891 za účasti dalších spolků. V listopadu 1892 odsouhlasilo hostivické zastupitelstvo výměnu staré stříkačky za novou s doplatkem 400 zlatých. V roce 1894 byla zakoupena přenosná stříkačka od Josefa Luxe z Chocně.

Činnost dobrovolných hasičů nespočívala jen v přípravě na hašení a vlastních zásazích, ale zajištění chodu každého spolku vyžaduje i konání výborových schůzí a valných hromad, které sbor konal v hostinci pana Bubníka. Hasiči rovněž již od svého založení pořádali hasičské plesy a účastnili se slavnostních hasičských sjezdů a dalších událostí. Již v roce 1894 se valná hromada rozhodla pořídit hasičskou knihovnu. Hasičské knihy vydávala Zemská hasičská jednota a věnovaly se práci výboru, strojníka, technice, pořadovým cvičením a dalším námětům pro činnost sboru.

Nejstarší místo, které sloužilo jako hasičská zbrojnice, není známo. V roce 1900 vznikla hasičská zbrojnice na Husově náměstí vedle fary (zbořena v roce 2013), která sloužila hostivickému sboru až do postavení nové zbrojnice v Cihlářské ulici v 60. letech.

Sbor fungoval za první republiky, během války i po osvobození. Zřejmě v roce 1939 byl přejmenován ze sboru dobrovolných hasičů na hasičský sbor. V roce 1951 byly všechny tři hasičské sbory z území Hostivice sloučeny a přeměněny na místní jednotu Československého svazu hasičstva.

 

Fotografie

 

Hostivičtí hasiči za 2. světové války.

 

Další dokumenty

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1894.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1899.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1909.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1924.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1929.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1934.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1939.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

Pamětní kniha spolku Hostivít

Hostivice – 700 let života a práce, str. 65

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hasiči Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003