Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Havlíček

 

 

 

Vzdělávací a podporující spolek Havlíček pro Hostivici a okolí

 

Spolek vznikl 30. května 1920 přeměnou z Podpůrného spolku Domobranců pro Hostivici a okolí

Nové stanovy úředně schváleny 20. října 1920

Spolek sídlil v hostinci U Chmelového keře (1951)

Spolek zanikl usnesením valné hromady konané 22. dubna 1951

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

Hostivický spolek domobranců založený v roce 1899 se po vzniku Československa, v roce 1920 přejmenoval na Vzdělávací a podporující spolek Havlíček. Podobně změnily název i další domobranecké spolky v kladenském politickém okrese a zřejmě i jinde, přitom třeba v Chýni existoval spolek nesoucí Havlíčkovo jméno již dříve.

Podpůrné spolky ve své době nahrazovaly pro své členy zdravotní a sociální pojištění. Členové platili pravidelně členské příspěvky a za to měli nárok na podporu v nemoci, případně ve stáří. O konkrétním fungování Havlíčka však máme jen málo zpráv.

Havlíček působil za první republiky, za války i po osvobození. V roce 1948 se s ním spojil Čtenářsko-podporující spolek „Hostivít“ pro Hostivici a okolí, s nímž měl některé členy společné (například Josef Jandera, který zemřel za války v koncentračním táboře, byl nejen předsedou Havlíčka, ale také jednatelem Hostivíta – kromě toho působil také u hostivických hasičů). Při likvidaci tradičních spolků začátkem 50. let 20. století byl Havlíček jako podpůrný spolek prohlášen za zbytečný (zdravotní a sociální péči převzal stát) a zrušen.

 

Dokumenty

 

Titulní stránka členské knížky Františka Pelichovského a záznamy o placení příspěvků.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1924.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1929.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1934.

 

Zápis v pamětní knize litovických baráčníků z roku 1935.

 

Zápis v pamětní knize Dělnického domu z roku 1937.

 

Zápis v pamětní knize Hostivíta z roku 1939.

 

Prameny

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

Sbírka autora

Pamětní knihy spolků, z nichž jsou uvedeny ukázky

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Havlíček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003