Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> J. K. Tyl Hostivice

 

 

                    

 

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici

 

Dramatická jednota J. K. Tyl Hostivice–Litovice

 

Založena 6. dubna 1930 (?)

Stanovy úředně schváleny 25. března 1933

Usnesením členské schůze 11. června 1951 začleněna jako dramatický soubor do Osvětové besedy Hostivice

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Fotografie členů J. K. Tyla z pamětní knihy, kam byly vystříhány z tabla ze 7. května 1934.

 

Historie spolku

 

Dramatická jednota J. K. Tyl v Hostivici vznikla v roce 1933. V té době vyvíjela bohatou činnost litovická pěvecko-dramatická jednota Hlahol, takže nedostatek divadla nemohl být důvodem pro založení nové jednoty. Tím snad mohla být nekomunistická politická orientace členů souboru, zatímco v Hlaholu hrálo hodně komunistů.

Z dostupných pramenů lze vysledovat kolísání aktivity J. K. Tyla v čase, stejně jako u všech dobrovolných spolků. Činorodé bylo zejména počáteční období v letech 1933 až 1935 (často se hrálo divadlo pro děti o Kašpárkovi) a pozornost zasluhuje zejména srpen 1934, během něhož soubor představil neuvěřitelných šest premiér. Naopak ke slabším obdobím patří roky před vypuknutím druhé světové války a pak některá válečná léta, kdy však ochotníci patřící k jednotě J. K. Tyl hrály i za jiné spolky, například za litovické hasiče.

Po obnově Československa v roce 1945 převládaly ve společnosti názory, že i dobrovolná činnost by měla být zajišťována jednotně a řízena. V září 1945 proto bylo dohodnuto, že veškeré ochotnické divadlo v Hostivici a v Litovicích bude sloučeno a zajišťováno J. K. Tylem. S Čapkovou hrou Matka vyhrál spolek okrskové kolo celostátní soutěže organizované Ústřední maticí divadelního ochotnictva českého. Výsledek však u ústředí ÚMDOČ napadl divadelní spolek z Dubí a režisérská rada hostivického J. K. Tyla se pak rozhodla, že se J. K. Tyl nezúčastní druhého kola soutěže. Ze zprávy režiséra Miloše Šrámka pro valnou hromadu 10. března 1946 vyplývají smělé plány, realita však byla mnohem skromnější. Nejživější byl rok 1947, ale v jiných letech byly připraveny jen jedna až dvě hry a v roce 1950 dokonce J. K. Tyl nepřipravil žádnou hru. Hostivický divadelní život doplňovala představení připravená dramatickým odborem Sokola, přičemž někteří ochotníci hráli pro oba soubory.

V roce 1951 se J. K. Tyl Hostivice–Litovice začlenil do Újezdní osvětové besedy Hostivice jako dramatický soubor.

 

Dokumenty

 

Hlavičkový papír.

 

Obal a titulní strana prázdné pamětní knihy J. K. Tyla.

V pamětní knize jsou jen nalepeny fotografie členů bez popisu.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> J. K. Tyl Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003