Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Hostivice

 

 

 

Sportovní klub Hostivice

 

Stanovy úředně schváleny 16. května 1930

Od roku 1943 hřiště u Bažantnice (býv. Plynostav)

V 50. letech sloučen se Sokolem Hostivice, kde vznikl fotbalový oddíl

 

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Fotbalový tým SK Hostivice v roce 1944.

 

Stručná historie spolku

 

SK Hostivice vznikl v roce 1930, v době, kdy ještě formálně nebyl zrušen starší AFK Hostivice. Významný impuls pro rozvoj klubu znamenal za druhé světové války příchod továrníka Jana Zadáka, který koupil bývalou Kropáčkovu továrnu v Nádražní ulici a stal se mecenášem klubu. V letech 1941 až 1947 klubu předsedal. Přes válečná omezení se podařilo vybudovat nové hřiště u Bažantnice, na kterém proběhlo v roce 1944 i fotbalové utkání s pražskou Spartou, jehož rozhodčím byl známý herec Vlasta Burian.

Hostivický fotbal poznamenaly mnohé organizační proměny. V létě 1939 se s SK Hostivice spojil SK Meteor Litovice. Po válce zatoužili opět litovičtí fotbalisté po svém klubu, proto se ustavil nový SK Litovice. SK Hostivice i SK Litovice byly v rámci snah o jednotnou tělovýchovu v roce 1950 začleněny jako jeden z oddílů do TJ Sokol Hostivice. Současný fotbalový oddíl TJ Hostivice se tak odkazuje k historii bývalého SK Hostivice, nikoliv k historii tělocvičné jednoty Sokol.

 

Fotografie

 

Otevření fotbalového hřiště v Hostivici u Bažantnice v roce 1943, uprostřed mecenáš klubu Jan Zadák.

 

Zápas se Spartou na hřišti u Bažantnice v roce 1944, rozhodčím byl herec Vlasta Burian.

 

Hokejový tým SK Hostivice.

 

Pamětní publikace

Odkazovaný přepis je zveřejněn v řadě A Pramenů k hostivické historii

 

 

Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945

Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF prosinec 2014, 50 stran A4, 4 178 kB

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003