Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Meteor Litovice

 

 

Sportovní klub Meteor Litovice

 

Stanovy úředně schváleny 23. prosince 1933

Změna stanov (změna názvu?) úředně schválena 9. října 1934

10. července 1939 byl sloučen s SK Hostivice (likvidoval 28. srpna 1939, o rozejití úředně rozhodnuto 19. října 1939)

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Historie spolku

 

SK Meteor Litovice byl založen v říjnu 1933, zřejmě z fotbalového oddílu Jednoty proletářské tělovýchovy Litovice–Hostivice, který si říkal Rudá hvězda. Každopádně stanovy Meteoru byly úředně schváleny 23. prosin­ce 1933 a jejich změna pak 9. října 1934. Klub sice podal v květnu 1939 povinné hlášení, že hodlá pokračovat ve své činnosti, ale již v srpnu 1939 se likvidoval, protože byl sloučen se Sportovním klubem Hostivice. O záměru sloučení obou klubů se několikrát jednalo neúspěšně již během roku 1938.

Stejně jako JPTV Litovice–Hostivice a některé další spolky i SK Meteor Litovice měl blízko ke komunistům. První vedení po ustavení spolku tvořili předseda Tomáš Svoboda z Jenečka, I. místopředseda Jaromír Čermák z Litovic (hostinský v Dělnickém domě), II. místopředseda J. Sejkora z Litovic, pokladník Rudolf Verner z Hostivice a jednatel Josef Hagelbauer z Litovic. V počátcích spolku se jeho vedení měnilo dvakrát ročně. Není bez zajímavosti, že v druhém pololetí 1934 v čele tohoto litovického spolku stáli tři hostivičtí občané: předseda Rudolf Verner, pokladník Jan Duchek a jednatel František Hokův. V druhé volbě roku 1935 se stal předsedou Meteoru Jaroslav Pachman, pozdější předseda MNV Litovice, který v čele klubu setrval až do jeho zániku.

SK Meteor Litovice se věnoval hlavně kopané a nejlépe jsou zmapovány počátky jeho činnosti. Klub se zúčastnil 25. dubna 1934 pohárové soutěže pořádané SK Hostivice. V červenci 1934 podobnou soutěž uspořádal i Meteor, kromě domácích se zúčastnil vítězný SK Hostivice a dále SK Jeneč a Čechie Hostouň. Výnos ze zápasu mezi SK Hostivice a Meteorem uspořádaného 19. srpna 1934 v rámci sportovní slavnosti byl věnován ve prospěch nezaměst­naných. Dne 13. května 1935 prohrál Meteor se Spartou Chrášťany 3:4, koncem května 1935 pak s Ruzyňským teamem dokonce 0:6. Tomuto týmu Meteor oplatil výsledek 10. června 1935 vítězstvím 4:2, což podle novin prý způsobil soudce Bláha. V dubnu 1936, když Meteor hrál ve III. třídě, zvítězil nad SK Třebonice 2:0. V říjnu 1937, po ukončení podzimní části III. třídy, byl Meteor v oddělení Praha A třetí s 10 body – pětkrát vyhrál, dvakrát prohrál. Ve stejné třídě se klub pohyboval i v roce 1938, kdy například na konci března ve druhém kole soutěže remízoval s Viktorií Vršovice 1:1.

Meteor nepořádal divadelní představení, ale máme zaznamenánu řadu zábav, které se konaly v Dělnickém domě obvykle tři ročně během celé doby fungování klubu.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

SOkA Praha-západ, fond Archiv obce Litovice, karton 21

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Meteor Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003