Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Litovice

 

 

Tělocvičná jednota Sokol Litovice

 

Založena v roce 1940 – stanovy úředně schváleny 27. září 1940

Sídlila v Dělnickém domě

Činnost zastavena výměrem z 12. dubna 1941

Definitivní výmaz ZNV v Praze 6. května 1946

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Ustavující valná hromada Sokola Litovice 13. června 1940 ve dvoře Dělnického domu.

Stojící: Pergl, Kocourek, Švihálek, Stanislav Saifrt, …, …, …, Zykán, …, Krejčí, …, …, Málek, Blätterbauer, …, Suchý, Kafka, Pšenička, Doležal, Müller, Tejnorová, Kafková, Kučera, Suchá, …, …, …, …, Thomová, Pšeničková, Wernhauserová, L. Veselý a Holub.

Sedící: Fiala, …, Perglová, Pergl, Jandusová, Thoma, …, Tejnor, Tůma, Holubová, Dvořáková, Chvojová, Hubačová a Kacovská.

Popis dle Jiřího Pergla.

 

Historie spolku

 

Po obsazení Československa Němci v březnu 1939 bylo v květnu téhož roku rozhodnuto, že z tělocvičných spolků zůstane zachován pouze Sokol a sportovní kluby. Děti a dorostenci do 18 let směli cvičit pouze v Sokole a poté se mohli rozhodnout, zda přestoupí do nějakého sportovního klubu. Dosavadní cvičitelé jiných spolků museli podstoupit přezkoušení u Sokolů. Podobným způsobem měl být do Sokola začleněn i Junák. Ještě v květnu 1939 proto hostivický Sokol zřídil svoji odbočku v Litovicích, která měla zaštítila činnost tělocvičných spolků působících do té doby v Dělnickém domě. Odbočka využívala vybavení patřící družstvu Dělnického domu a předpokládalo se, že převezme rovněž sportovní nářadí od Dělnické tělocvičné jednoty Hostivice-Litovice, která jí je chtěla darovat při své likvidaci. DTJ však nakonec na rozdíl od Sokola fungovala po celou dobu války, i když zřejmě ve velmi omezeném rozsahu.

Litovická odbočka Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici se v roce 1940 přeměnila na samostatnou jednotu, která byla velmi aktivní až do celostátního zákazu Sokola v dubnu 1941. Za tuto krátkou dobu kromě cvičení připravili členové jednoty nejméně pět divadelních představení.

Po skončení války již samostatná litovická jednota nebyla obnovena, ale hostivická jednota nesla název Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice.

 

Fotografie

 

Popis: F:\www.hostivickahistorie.cz\divadlo\1940x-Nezbedny-bakalar_soubory\image002.jpg

Z divadelního představení Nezbedný bakalář.

 

Likvidace Sokola Litovice po rozpuštění v roce 1941.

Vzadu: Čížek, Wernhauser, Pergl.

Uprostřed: Tejnor, Krejčí.

Vpředu: stržm. Lefler, Holub, Thoma, Žák, štstržm. Chochola.

Popis dle Jiřího Pergla.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Kniha zápisů ze schůzí cvičitelského sboru Sokola Hostivice 1937–1941 a 1955–1963

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Litovice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003