Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941

 

Starší akce – Pozdější akce

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1919 až 1941

 

Rok 1919

 

11. ledna 1919

Sokolský věneček

Hostivice, u Neradů

19. ledna 1919

Župní závody žen

Deputace 6 členek

2. února 1919

Přátelský večer družstev žen

Deputace 6 členek

16. února 1919

Vycházka na představení do Národního divadla

Vycházka 25 osob

27. února 1919

Oslavný večer básníka Svatopluka Čecha

Hostivice

9. března 1919

Oslavný večer prezidenta Tomáše Masaryka

Hostivice, u Neradů

30. března 1919

Oslavný večer učitele národů Jana Amose Komenského

Hostivice

21. dubna 1919

Sázení lípy Svobody

Hostivice, Husovo náměstí

1. května 1919

Sokolská manifestace v Praze

Deputace 37 osob

29. května 1919

Vycházka do Maroldova panoramatu ve Stromovce

 

8. června 1919

Mírová akademie (společně s družstvem)

Hostivice

29. června 1919

Přednáška Jana Obetka „O Slovensku“

Hostivice, u Šroubků

5. července 1919

Oslava památky Mistra Jana Husa se zapálením hranice

Hostivice, nad nádražím

7. srpna 1919

Župní cvičení žactva v Hostivici

Hostivice, Husovo náměstí 9

10. srpna 1919

Slavnostní večer na památku Dr. Miroslava Tyrše

Hostivice, u Neradů

10. srpna 1919

Vycházka žactva do Hvězdy

Vycházka 28 osob

7. září 1919

Veřejné cvičení ve Středoklukách

Deputace 16 členů

28. září 1919

Veřejné cvičení v Hostivici

Hostivice, Husovo náměstí 9

27. října 1919

Oslavný večer 28. října

Hostivice

28. října 1919

Běh s poselstvím prezidentovi

4 běžci štafety

2. listopadu 1919

Divadlo V červáncích svobody

Hostivice, u Neradů

15. listopadu 1919

Fügnerův večer

Hostivice, u Neradů

6. prosince 1919

Mikuláš v Sokole

Hostivice, u Neradů

21. prosince 1919

Žákovská besídka

Hostivice, u Neradů

 

Rok 1920

 

10. ledna 1920

Přednáška Dr. J. Iovanoviče „Poměry hospodářské a politické v Jugoslavii

Hostivice

25. ledna 1920

Masopustní věneček

Hostivice

5. února 1920

Večer Svatopluka Čecha a Boženy Němcové

Hostivice

6. března 1920

Večer na oslavu 70. narozenin prezidenta Masaryka

Hostivice

7. března 1920

Divadlo Pan Notárko

Hostivice

28. března 1920

Divadlo Pro tatíčka presidenta

Hostivice

15. května 1920

Přednáška Dr. J. Iovanoviče „Nové proudy Sokolstva v Jugoslavii

Hostivice

29. května 1920

Předsletový večer

Hostivice, u Neradů

13. června 1920

až 30. června 1920

VII. všesokolský slet v Praze

Mnoho cvičenců

5. července 1920

 

Slavnost památky Mistra Jana Husa se zapálením hranice

Hostivice, Husovo náměstí

 

6. července 1920

Přednáška Františka Pechláta „Význam památky M. Husa pro naši dobu“

Hostivice, u Neradů

1. srpna 1920

Divadlo Josef Kajetán Tyl

Hostivice, u Neradů

12. září 1920

Divadlo Mistr Bedrník a jeho chasa

Hostivice, u Neradů

16. září 1920

Slavnost odevzdání praporu dorostu

Hostivice, u Neradů

28. října 1920

Divadlo Zvony

Hostivice, u Neradů

7. listopadu 1920

Župní slavnost položení základního kamene k mohyle na Bílé Hoře

Deputace asi 50 členů

24. listopadu 1920

Večer Komenského

Hostivice

 

Rok 1921

 

9. ledna 1921

Masopustní věneček

Hostivice, u Neradů

12. března 1921

Divadlo Železná koruna

Hostivice, u Neradů

13. března 1921

I. besídka sokolského dorostu

Hostivice, u Neradů

24. dubna 1921

Pohřeb národních mučedníků – legionářů z Itálie

Deputace více členů

8. května 1921

Besídka žactva Sokola

Hostivice, u Neradů

16. května 1921

Vycházka do Divoké Šárky

Vycházka 41 osob

13. až 18. května 1921

Zájezd na Slovensko – Pováží

Zájezd 6 členů

22. května 1921

Vycházka do Chýně

Vycházka žákyň

9. června 1921

Výlet na Závist

Výlet žákyň

12. června 1921

Výlet do Svatojánských proudů

Výlet 27 členů

21. června 1921

Vzpomínka 300-letého výročí popravy národních mučedníků na Staroměstském náměstí

Hostivice, u Neradů

7. července 1921

Večer památky Mistra Jana Husa

Hostivice, u Neradů

21. října 1921

Památka 100. narozenin Karla Havlíčka Borovského

Hostivice

26. října 1921

Vycházka do Chýně s programem Havlíčkova večera

 

26. listopadu 1921

Divadlo Babička v zámku

Hostivice

26. prosince 1921

Divadlo Štědrý večer po pěti letech

Hostivice

 

Rok 1922

 

8. ledna 1922

Masopustní věneček

Hostivice, u Neradů

25. února 1922

Maškarní věneček Družstva s půlnoční scénou Večer na vsi

Hostivice

9. dubna 1922

Divadlo Na letním bytě

Hostivice

9. dubna 1922

Návštěva divadla V studni

Výlet dorostenek

17. června 1922
a 18. června 1922

Slavnostní otevření tělocvičny

Hostivice, Sokolovna

25. června 1922

Biograf „Pobyt pana presidenta na Capri“, „Stambulská panna“ a „Vypůjčená žena“

Hostivice, Sokolovna

29. června 1922

Biograf „Za svobodu národa“

Hostivice, Sokolovna

1. července 1922
až 3. července 1922

Zájezd na Těšínsko a Mor. Ostravu

Účast 3 členů

5. července 1922

Večer památky Mistra Jana Husa

Hostivice, Sokolovna

13. července 1922

Vycházka do Chýně s programem Husova večera

Vycházka 18 členů

13. července 1922

Divadlo Zvony

Hostivice

24. července 1922

Odhalení pomníku padlým vojínům v Hostivici

Hostivice, Husovo náměstí

29. července 1922

Biograf „Divoká Afrika“

Hostivice, Sokolovna

5. srpna 1922

Divadlo Žabec

Hostivice

16. a 17. září 1922

Slavnost 30 let trvání jednoty

Hostivice, Sokolovna

21. října 1922

Posvícenecká „sousedská“ taneční zábava

Hostivice

28. října 1922

a 4. listopadu 1922

Divadlo Bílý lev

Hostivice

22. prosince 1922

Biograf „Pěstování hedvábí v Číně a Japonsku“ a „Lov krokodýlů na pobřeží“

Hostivice, Sokolovna

25. prosince 1922

Biograf „Ukřižovaná“

Hostivice, Sokolovna

26. prosince 1922

Divadlo Žena na zkoušku či dražba na nevěstu

Hostivice

 

Rok 1923

 

6. ledna 1923

Šibřinky V říši Krakonošově

Hostivice, Sokolovna

3. března 1923

Divadlo Majitel hutí

Hostivice

22. dubna 1923

Besídka žactva a dorostu

Hostivice

28. dubna 1923

Divadlo Zvíkovský rarášek a Paní Mincmistrová

Hostivice

27. května 1923

Jarní slavnost

Hostivice, Sokolovna

?

Župní jarní výlet na Okoř se soutěží ve zpěvu

Výlet

3. června 1923

Župní výlet žactva k Vodochodům

Výlet žactva

10. června 1923

Výlet žákyň do Šárky a Podbaby

Výlet 30 žákyň

6. července 1923

Památka Mistra Jana Husa s přednáškou Dr. Karla Stránského „O památce M. Jana Husa“ a živými obrazy

Hostivice, Sokolovna

14. července 1923

Divadlo Jedenácté přikázání

Hostivice, Sokolovna

22. července 1923

Veřejné cvičení v Hostouni

Deputace 18 mužů a 6 dorostenců

19. srpna 1923

Vycházka do Hvězdy

12 dorostenek

9. září 1923

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

28. října 1923

Divadlo Pro zlatý poklad republiky

Hostivice

11. listopadu 1923

Vycházka do Bohnic

Vycházka 23 dorostenek

26. prosince 1923

Divadlo Dvojí vina neb Dítě lesa

Hostivice

31. prosince 1923

Zábavný večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1924

 

5. ledna 1924

Šibřinky Jako v pohádce

Hostivice, Sokolovna

9. března 1924

Přednáška se světelnými obrazy Fr. Pechláta „Dějiny české do roku 1306“

Hostivice

15. května 1924

Přátelský večer s divadlem Zlaté srdéčko české

Hostivice, Sokolovna

11. května 1924

Župní jarní výlet do Klecan se soutěží pěveckou a trubačskou

Výlet 31 členů

31. května 1924

Oslava 100. výročí narození Bedřicha Smetany

Hostivice, Sokolovna

8. června 1924

Žákovská besídka

Hostivice, Sokolovna

20. září 1924

Večer Renaty Tyršové

Hostivice, Sokolovna

11. října 1924

Památka 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova

Hostivice, Sokolovna

26. října 1924

Divadlo Otec Božího lidu

Hostivice, Sokolovna

28. října 1924

Slavnost prohlášení naší samostatnosti společně s obcí a spolky

Hostivice, Sokolovna

Hostivice, Husovo náměstí

14. prosince 1924

Žákovská besídka

Hostivice, Sokolovna

21. prosince 1924

Přednáška se světelnými obrazy „Doba Husova, Žižkova a Jiřího z Poděbrad“

Hostivice

31. prosince 1924

Přátelský večer se zpěvy na téma Nebe, peklo, ráj

Hostivice

 

Rok 1925

 

10. ledna 1925

Šibřinky Mumraj v pekle

Hostivice, Sokolovna

2. února 1925

Biograf „V zemi lidojedů v Africe“, zpracování dřeva, přírodní snímek a veselohra „O Noemově arše“

Hostivice, Sokolovna

7. března 1925

75 let prezidenta T. G. Masaryka

Hostivice, Sokolovna

8. března 1925

Vycházka do Kyšic na okrskovou besídku

Vycházka

28. března 1925

a 29. března 1925

Přednáška se světelnými obrazy Františka Pechláta „Jan A. Komenský, učitel národů“

Hostivice, Sokolovna

5. dubna 1925

Divadlo Pražské švadlenky

Hostivice, Sokolovna

12. dubna 1925

Biograf Děvče z hor

Hostivice, Sokolovna

13. dubna 1925

a 16. května 1925

Rytmický a baletní večer

Hostivice, Sokolovna

3. května 1925

Župní výlet do Unhoště a okolí Kačáku

Výlet více členů

23. května 1925

Koncert Bakulových Zpěváčků, pořádáno společně s učiteli

Hostivice, Sokolovna

24. května 1925

Otevření Tyršova domu v Praze

Deputace 14 členů v kroji

7. června 1925

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

14. června 1925

Župní slet žactva a dorostu v Ruzyni

Cca 45 cvičících

21. června 1925

Župní veřejné cvičení v Dejvicích

Cca 53 cvičících

27. června 1925

Biograf Červená Karkůlka a Jak Vašík dostal nohy

Hostivice, Sokolovna

4. července 1925

Husův večer

Hostivice, Sokolovna

13. září 1925

Podzimní župní výlet do okolí Kačáku a Unhoště

Výlet 10 členů

19. září 1925

Koncert ukrajinského hudebního skladatele, profesora zpěvu a tenoristy MUDr. Mikuláše Lysenka

Hostivice, Sokolovna

26. září 1925

Zábavní večer – loučení s branci

Hostivice, Sokolovna

28. října 1925

Oslava založení české samostatnosti, poslech projevů v rozhlase

Hostivice, Husovo náměstí

Hostivice, Sokolovna

8. listopadu 1925

Okrsková besídka žactva a dorostu v Hostivici

Hostivice, Sokolovna

6. prosince 1925

Dětská besídka a mikulášská nadílka

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1926

 

16. ledna 1926

Šibřinky Z tisíce a jedné noci

Hostivice, Sokolovna

26. března 1926

Biograf Amunsenova cesta k severní točně, Ze života zvířat

Hostivice, Sokolovna

27. března 1926

Přednáška Augustina Urbana „Mírové snahy Československého Červeného kříže“

Hostivice

27. března 1926

Divadlo Mořská panna

Hostivice

25. dubna 1926

Besídka žactva

Hostivice, Sokolovna

30. dubna 1926

Biograf různé snímky z přírody

Hostivice, Sokolovna

28. května 1926

Biograf Užhorod a Neznámou Saharou

Hostivice, Sokolovna

12. června 1926

Divadlo Vodní družstvo

Hostivice

20. června 1926

Biograf Ztracený svět

Hostivice, Sokolovna

Červenec 1926

VIII. všesokolský slet v Praze

Účast více členů

27. října 1926

Biograf s přednáškou Augustina Urbana „K čemu nás vybízí 28. říjen“

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1927

 

8. ledna 1927

Šibřinky Svět ve filmu

Hostivice, Sokolovna

27. února 1927

Biograf Cvičení na sletu

Hostivice, Sokolovna

27. března 1927

Zahájení tanečních kurzů

Hostivice, Sokolovna

9. dubna 1927

Humoristický večírek

Hostivice

20. dubna 1927

Biograf Cvičení na sletu, Ze života ptactva

Hostivice, Sokolovna

30. dubna 1927

Tělocvičná akademie

Hostivice, Sokolovna

8. května 1927

Župní výlet do Statenic

Výlet 13 členů

11. května 1927

Sokolská veselice

Hostivice, Sokolovna

5. července 1927

Večer Mistra Jana Husa

Hostivice, Sokolovna

10. července 1927

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

18. září 1927

Veřejné cvičení v Jenči

 

2. října 1927

Divadlo Perníková chaloupka

Hostivice

28. října 1927

Oslava národního svátku 28. října

Hostivice, Husovo náměstí

26. listopadu 1927

Divadlo Zázračný elixír

Hostivice, Sokolovna

9. prosince 1927

Biograf přírodní snímek, pohádka, veselohra

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1927

Zábava na rozloučení se starým rokem

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1928

 

7. ledna 1928

Šibřinky Pohádka zimy

Hostivice, Sokolovna

1. července 1928

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

5. července 1928

Oslava památky Mistra Jana Husa

Hostivice, Sokolovna

17. září 1928

Veřejné cvičení v Červeném Újezdě

Cvičilo více členů

23. září 1928

Otevření sokolovny v Jenči s veřejným cvičením

 

30. září 1928

Divadlo Bílý lev

Hostivice

27. října 1928

Divadlo Žlutý kvítek

Hostivice

28. října 1928

Oslava 28. října

Hostivice

11. listopadu 1928

Oslavný večer 10 let trvání republiky

Hostivice, Sokolovna

24. listopadu 1928

Divadlo Ustřihni si mikado

Hostivice

9. prosince 1928

Mikulášský večer

Hostivice

 

Rok 1929

 

12. ledna 1929

Šibřinky Ve víru tance

Hostivice, Sokolovna

12. února 1929

Taneční večer

Hostivice, Sokolovna

20. dubna 1929

Biograf Budapešť, Lov na gorily v Africe, Prší, prší, jen se leje

Hostivice, Sokolovna

23. června 1929

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

5. července 1929

Oslava památky Mistra Jana Husa

Hostivice

1. srpna 1929

Biograf

Hostivice, Sokolovna

22. září 1929

Závody v prostných

Hostivice

25. září 1929

Slavnost památky 1000 let založení českého státu a smrti sv. Václava

Hostivice, Sokolovna

28. října 1929

Slavnost 28. října

Hostivice

14. prosince 1929

Besídka dorostu

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1929

Silvestrovský sokolský večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1930

 

25. ledna 1930

Šibřinky V říši fantasie

Hostivice, Sokolovna

16. února 1930

Akademie v Chýni

 

4. března 1930

Taneční zábava

Hostivice, Sokolovna

7. března 1930

Oslava 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka

Hostivice

5. dubna 1930

Divadlo Zkrocení zlé tchýně

Hostivice

12. dubna 1930

Baarův večer

Hostivice, Sokolovna

20. dubna 1930

Vycházka do Chýně s divadlem Zkrocení zlé tchýně

Chýně

26. dubna 1930

Sokolský večer

Hostivice, Sokolovna

11. května 1930

Jarní župní výlet do Turska

Výlet 10 členů

18. května 1930

Biograf Když se staří hněvají a Jimmy chemikem

Hostivice, Sokolovna

1. června 1930

40 let župy Podbělohorské – oslava v Bubenči

Cvičilo 27 členů

Červen 1930

Krajský slet v Kladně

Cvičilo 86 členů

9. června 1930

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

22. června 1930

Slavnost květů a dětský den

Hostivice, Husovo náměstí

1930

Zájezd Č.O.S. do Bělehradu na slet Jihoslovanského sokolstva

Účast 5 žen a 2 dorostenek

5. července 1930

Slavnost Mistra Jana Husa se zapálením hranice

Hostivice, Ziklův park
Deputace

6. července 1930

Veřejné cvičení v Chýni k 10 letům

Cvičilo 38 členů

13. července 1930

Veřejné cvičení v Ruzyni

Cvičilo 39 členů

23. července 1930

Biograf Spolku ukrajinských válečných invalidů v Čsl. republice – Carův pobočník

Hostivice, Sokolovna

28. října 1930

Oslava 28. října,

odpoledne fotbal SK Hostivice – SK Jeneč

Hostivice, Husovo náměstí

Hostivice

12. listopadu 1930

Večer Dr. Miroslava Tyrše

Hostivice, Sokolovna

8. prosince 1930

Mikulášská nadílka s biografem

Hostivice, Sokolovna

25. prosince 1930

Biograf Plukovník Švec

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 12930

Silvestrovský večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1931

 

10. ledna 1931

Šibřinky Pohádka májové noci

Hostivice, Sokolovna

28. ledna 1931

Biograf Divy Asie

Hostivice, Sokolovna

8. března 1931

15. března 1931

Besídka žactva

Hostivice, Sokolovna

28. března 1931

Přednáška A. O. Hansy „Léta pod jihoslovanským nebem“ se světelnými obrazy

Hostivice, Sokolovna

21. března 1931

Josefská zábava

Hostivice, Sokolovna

11. dubna 1931

Večer moderních tanců

Hostivice, Sokolovna

25. dubna 1931

Jiráskův večer

Hostivice, Sokolovna

9. května 1931

Koncert absolventů konservatoře

Hostivice, Sokolovna

10. května 1931

Jarní župní výlet do Přední Kopaniny

Výlet 21 členů

23. května 1931

Beseda dorostu

Hostivice, Sokolovna

21. června 1931

Veřejná cvičební hodina

Hostivice, Sokolovna

5. července 1931

Památný den Mistra Jana Husa

Hostivice, Husovo náměstí

9. září 1931

Biograf velkofilm Poželej Loučení, na přání spolku ruských vystěhovalců

Hostivice, Sokolovna

27. října 1931

Oslavy 28. října, společně s rotmistry

Hostivice, Sokolovna

28. října 1931

Oslava národního osvobození

Deputace

22. listopadu 1931

Divadlo Popelka

Hostivice, Sokolovna

6. prosince 1931

Mikulášská nadílka

Hostivice, Sokolovna

8. prosince 1931

Divadlo Trpaslíkův dar

Hostivice, Sokolovna

20. prosince 1931

Divadlo Zlatý lupínek

Hostivice, Sokolovna

27. prosince 1931

Divadlo Katuše pyšná princezna

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1931

Silvestrovský večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1932

 

9. ledna 1932

Šibřinky Karneval v Benátkách

Hostivice, Sokolovna

21. února 1932

Divadlo Krakonošův dar

Hostivice, Sokolovna

5. března 1932

Akademie k 82. narozeninám prezidenta

Hostivice, Sokolovna

6. března 1932

Divadlo Vlastní silou

Hostivice, Sokolovna

15. května 1932

Oslava 100. narozenin Tyrše s veřejným cvičením a odhalením památníku

Hostivice, Sokolovna

29. května 1932

Okrskové cvičení v Unhošti

 

18. června 1932

Divadlo Kde domov můj k 15. výročí bitvy u Zborova, společně s nezávislými legionáři

Hostivice, Sokolovna

Červen 1932

Předsletové slavnosti v Praze

 

5. července 1932

Památný den Mistra Jana Husa

Hostivice, Husovo náměstí

17. září 1932

Sokolské vzpomínkové hranice ku poctě 100. narozenin Tyrše

Hostivice, u hřbitova

2. října 1932

40 let Sokola v Hostivici

Odhalení desky Fr. J. Pelze

Hostivice, Sokolovna

Hostivice, Husovo náměstí

22. října 1932

23. října 1932

Biograf – první zvukové představení „Kantor ideal

Hostivice, Sokolovna

25. října 1932

Přátelský večer na rozloučenou se sestrami Tittelbachovou a Menčíkovou

Hostivice, Sokolovna

5. listopadu 1932

6. listopadu 1932

Biograf Třetí rota se zpěvy

Hostivice, Sokolovna

28. října 1932

Slavnost 28. října 1932

Biograf Pan president republiky v Paříži

Hostivice, Husovo náměstí

Hostivice, Sokolovna

26. listopadu 1932

Biograf Karel Havlíček Borovský

Hostivice, Sokolovna

3. prosince 1932

Mikulášský večer

Hostivice

4. prosince 1932

Mikulášská besídka pro mládež

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1932

Silvestrovský večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1933

 

7. ledna 1933

Šibřinky Ve stínu pyramid egyptských

Hostivice, Sokolovna

28. února 1933

Taneční zábava na rozloučení s masopustem

Hostivice, Sokolovna

11. března 1933

Biograf IX. všesokolský slet v Praze

Hostivice, Sokolovna

11. března 1933

Beseda dorostu

Hostivice, Sokolovna

7. května 1933

Župní výlet do okolí Kačáku a na Podkozí

Výlet

14. května 1933

Beseda žactva – nižšího oddílu

Hostivice, Sokolovna

21. května 1933

Beseda žactva – vyšší oddíl

Hostivice, Sokolovna

28. května 1933

Den národních písní, Bendl Hostivice

Deputace členů

4. června 1933

Biograf Písničkář

Hostivice, Sokolovna

4. června 1933

Župní zájezd do Děčína

3 muži a 5 žen

11. června 1933

Slavnost otevření sokolovny v Roztokách

3 muži, 9 žen a 7 dorostenců

25. června 1933

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

29. června 1933

Průvod Sokolů v Lublani

Deputace 4 žen

5. července 1933

Oslava upálení Mistra Jana HusausaH

Hostivice, Husovo náměstí

30. července 1933

První pouťová zábava

Hostivice, Sokolovna

28. října 1933

Slavnost 15 let trvání republiky

Hostivice, Husovo náměstí

Hostivice, Sokolovna

29. října 1933

Sokolská zkouška pohotovosti na Strahově

65 mužů a 22 žen

8. listopadu 1933

Přednáška Antonie Jandusové „O dějinách Sokolstva“, Jana Kohoutka „O organisaci sokolské“ a Fr. Bočinského „O myšlence a práci v Sokole“

Hostivice, Sokolovna

9. prosince 1933

Mikulášská zábava

Hostivice, Sokolovna

10. prosince 1933

Mikulášská nadílka pro žactvo

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1934

 

6. ledna 1934

Šibřinky Čtvero ročních dob

Hostivice, Sokolovna

7. března 1934

Oslava narozenin T. G. Masaryka

Hostivice, Sokolovna

11. března 1934

Besídka žactva – oddíl I.

Hostivice, Sokolovna

18. března 1934

Besídka žactva – oddíl II.

Hostivice, Sokolovna

28. dubna 1934

Den brannosti

(společně s Jednotou legionářů)

Hostivice, Sokolovna

1. května 1934

Biograf Prodaná nevěsta

Hostivice, Sokolovna

13. května 1934

Župní výlet do Úholiček

 

26. května 1934

500 let bitvy u Lipan

(společně s Bendlem)

Hostivice, Sokolovna

10. června 1934

Veřejné cvičení v Dobrovízi

19 dorostenců

24. června 1934

Veřejná cvičební hodina

Hostivice, Sokolovna

5. července 1934

Památka Mistra Jana Husa

Hostivice, nám. 1. máje

6. července 1934

Krajský slet v Ústí nad Labem

3 účastníci

26. srpna 1934

Cvičení v Ruzyni

16 mužů a 12 žen, 22 dorostenců

27. října 1934

Slavnostní akademie

Hostivice, Sokolovna

28. října 1934

Oslava národního svátku 28. října

Hostivice, nám. 1. máje

28. října 1934

Biograf Na západní frontě klid

Hostivice, Sokolovna

1. prosince 1934

Divadlo Láska na konci vesnice

Hostivice

8. prosince 1934

Mikulášská zábava

Hostivice, Sokolovna

22. prosince 1934

Večer na oslavu 100 let hymny (společně s dalšími spolky)

Hostivice, Sokolovna

26. prosince 1934

Žákovská besídka

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1934

Silvestrovská zábava

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1935

 

12. ledna 1935

Šibřinky Na lesní mýtině

Hostivice, Sokolovna

20. ledna 1935

Hokejové zápasy se Sokolem Libeň a Sokolem Roztoky

Hostivice, Sokolovna

7. března 1935

85. narozeniny Tomáše G. Masaryka (společně s dalšími spolky)

Hostivice, Sokolovna

16. března 1935

Divadlo Jeho poslední flám

Hostivice, Sokolovna

13. dubna 1935

Biograf Divoký náklad

Hostivice, Sokolovna

22. dubna 1935

Divadlo Pan učitel

Hostivice, Sokolovna

1. května 1935

Májový taneční vínek

Hostivice

25. května 1935

Biograf S kamerou nad zemí i pod mořem

Hostivice, Sokolovna

26. května 1935

Divadlo Půlnoční vlak

Hostivice

9. června 1935

Veřejná cvičební hodina

Hostivice, Sokolovna

16. června 1935

I. sokolský slet na Strahově

26 cvičenců

30. června 1935

Slet dorostenců v Táboře

8 dorostenců

5. července 1935

Oslava Mistra Jana Husa s divadlem Mistr Jan Hus

Hostivice, Sokolovna

8. září 1935

Volejbalový turnaj

Hostivice

28. září 1935

Taneční zábava na rozloučení s branci

Hostivice, Sokolovna

28. října 1935

Slavnost 28. října

Hostivice, Sokolovna

10. listopadu 1935

Akademie členstva a dorostu

Hostivice, Sokolovna

14. listopadu 1935

Loutkové divadlo

Hostivice, Sokolovna

24. listopadu 1935

1. prosince 1935

Divadlo Lojzička

Hostivice, Sokolovna

26. prosince 1935

Biograf Pantáta Bezoušek

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1935

Silvestrovská zábava

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1936

 

11. ledna 1936

Maškarní ples

Hostivice, Sokolovna

19. ledna 1936

Náhlý župní sraz členstva

23 členů

6. března 1936

Akademie k 86. narozeninám prezidenta Masaryka

Hostivice, Sokolovna

7. března 1936

Divadlo Jízdní hlídka

Hostivice, Sokolovna

15. března 1936

22. března 1936

Besídky žactva

Hostivice, Sokolovna

12. dubna 1936

Divadlo Čertovo kolo

Hostivice, Sokolovna

25. dubna 1936

Členská schůze s přednáškami, především Zájezd Sokolstva na Slovensko v roce 1936

Hostivice, Sokolovna

10. května 1936

Župní výlet do Vodochod

14 mužů, 2 ženy a 2 dorostenky

14. června 1936

Veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

26. června až

2. července 1936

Zájezd Sokolstva na Slovensko (Kremnica, B. Bystrica, Tisovce, Fialkovo, Lučenec)

10 mužů, 4 dorostenci

12 žen a 1 dorostenka

červenec 1936

Památka Mistra Jana Husa

Hostivice, nám. 1. máje

16. srpna 1936

Letní slavnost s hudebním a zábavným pořadem a příslušnými atrakcemi (lanová dráha, střelnice apod.)

Hostivice, Sokolovna

20. září 1936

Den brannosti

Hostivice, Sokolovna

27. a 28. října 1936

Biograf Milan R. Štefánik

Hostivice, Sokolovna

28. října 1936

Oslava 28. října

Hostivice, Husovo náměstí

31. prosince 1936

Silvestrovský večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1937

 

9. ledna 1937

Šibřinky Z luhů Slovanských

Hostivice, Sokolovna

27. února 1937

Divadlo Netopýr

Hostivice, Sokolovna

18. dubna 1937

Branný sraz Sokolstva

Hostivice, Sokolovna

5. června 1937

a 6. června 1937

Divadlo Lucerna

Hostivice, Sokolovna

20. června 1937

45 let Sokola v Hostivici – veřejné cvičení

Hostivice, Sokolovna

1. července 1937

20 let bitvy u Zborova

Hostivice

5. července 1937

Oslava Mistra Jana Husa

Hostivice, Okrajová

20. září 1937

Pietní vzpomínka na T. G. Masaryka

Hostivice

26. října 1937

Štafetový běh k zahájení X. sokolského sletu

17 běžců

28. října 1937

Akademie

Hostivice, Sokolovna

Prosinec 1937

Mikulášský večer

Hostivice, Sokolovna

31. prosince 1937

Silvestrovský večer

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1938

 

8. ledna 1938

Šibřinky Na světelné vlně 1938

Hostivice, Sokolovna

6. března 1938

Besídka žactva a dorostu

Hostivice, Sokolovna

26. dubna 1938

Přednáška Josefa Bohuslava o Bedřichu Smetanovi a Prodané nevěstě

Hostivice, Sokolovna

15. května 1938

Veřejné cvičení k desátému sletu

Hostivice, Sokolovna

29. května 1938

Veřejné vystoupení v Chýni

67 cvičících

5. června 1938

Okrskové sletové cvičení v Červeném Újezdě

Účast

Červen až červenec 1938

X. všesokolský slet

Účast

31. prosince 1938

Silvestrovská zábava

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1939

 

11. června 1939

Závody dorostenek v Dejvicích

10 cvičících

13. června 1939

Vystoupení k zahájení cvičení v odbočce Litovice

Litovice, Dělnický dům

10. září 1939

Veřejné cvičení v Řepích

Účast

22. října 1939

Závody v desetiboji

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1940

 

3. února 1940

Koncert Středočeské filharmonie

Litovice, Dělnický dům

2. června 1940

Veřejné vystoupení bez zábavy

Hostivice, Sokolovna

19. října 1940

a 20. října 1940

Divadlo V noci karnevalové

Hostivice, Sokolovna

8. prosince 1940

Mikulášská nadílka pro žactvo

Hostivice, Sokolovna

 

Rok 1941

 

1. března 1941,

2. března 1941

a 5. března 1941

Divadlo Pasekáři

Hostivice, Sokolovna

 

Nezařazeno – v letech 1939 až 1941

 

?

Divadlo Perly paní Serafínky

Hostivice, Sokolovna

?

Divadlo Polská krev

Hostivice, Sokolovna

 

 

 

Starší akce – Pozdější akce

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1919 až 1941

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003