Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolkový katastr

 

 

SPOLKOVÝ KATASTR

Poznámka k použitým pramenům k historii spolků v Hostivici

 

 

„Spolkový katastr“ zahrnuje údaje získané z následujících rejstříků spolkového katastru uložených ve Státním oblastním archivu Praha – Státním okresním archivu Kladno ve fondu Okresní úřad Kladno:

·         kniha inv. č. 395 – spolkový katastr 1893–1899 (údaje jsou vedeny až do roku 1932)

·         kniha inv. č. 396 – spolkový katastr 1900–1932 (údaje o spolcích založených v tomto období)

·         kniha inv. č. 397 – spolkový katastr hasičských spolků 1933–1949

·         kniha inv. č. 398 – spolkový katastr různých spolků 1933–1949

Spisový materiál z tohoto fondu dosud nebyl studován.

Údaje spolkového katastru jsou zpřístupněny ve svazku č. 2 řady R Pramenů k hostivické historii.

Doplňkově byly studovány písemnosti k činnosti uložené ve Státním oblastním archivu Praha – Státním okresním archivu Praha-západ ve fondu Okresní národní výbor Praha-západ. Jde o přehledy povolených akcí a funkcionářů spolků, hodnocení dobrovolných organizací místním národním výborem a o spisy některých spolků převedené z Okresního úřadu Kladno.

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolkový katastr

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003