Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

SERIÁL STALO SE PŘED

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před

 

 

Seriál drobnějších článků Stalo se před… vychází od října 2007 a připomíná „kulatá“ výročí zásadních událostí v hostivické minulosti i zajímavostí, které spíše pobaví. Od 1. dílu do prosince 2012 vycházel v Hostivickém měsíčníku, poté byl zveřejňován pouze na tomto webu a od ledna 2015 je zveřejňování v Hostivickém měsíčníku obnoveno.

Stalo se před 50 lety: Znovu odhalena pamětní deska F. J. Pelze (HM 6/2019)

Stalo se před 150 lety: Zřízena hostivická pošta (HM 4/2019)

Stalo se před 80 lety: Začátek německé okupace (HM 3/2019)

Stalo se před 90 lety: Pozvánka na hasičský ples (HM 1/2019)

(Ne)stalo se před 90 lety: Založení hostivické obecní knihovny (HM 11/2018)

Stalo se před 170 lety: Petice z Litovic (HM 9/2018)

Stalo se před 50 lety: Tři příběhy roku 1968 (HM 7–8/2018)

Stalo se před 330 lety: Dělení majetku Žďárských (HM 6/2018)

Stalo se před 100, 90 a 80 lety: Arcibiskupské vizitace a biřmování v Hostivici (HM 5/2018)

Stalo se před 60 lety: Emil a Dana Zátopkovi v Hostivici (HM 11/2017)

Stalo se před 140 lety: Příběhy z dobového tisku (HM 10/2017)

Stalo se před 40 lety: Oslavy 700 let Hostivice (HM 9/2017)

Stalo se před 140 lety: Setkání kněží v Hostivici (HM 7–8/2017)

Stalo se před 30 lety: Závod míru (HM 6/2017)

Stalo se před 100 lety: Rekvírovány kostelní zvony (HM 5/2017)

Stalo se před 120 lety: Obecní volby v Litovicích (HM 4/2017)

Stalo se před 70 lety: Povodeň na Jenečském potoce (HM 3/2017)

Stalo se před 30 lety: Předávání občanských průkazů (HM 2/2017)

Stalo se před 130 lety: Jak se vymáhají dluhy (HM 1/2017)

Stalo se před 400 lety: Zajímavá výměna dvou hostivických statků (HM 12/2016)

Stalo se před 140 lety: Zemřel farář Rohlena (HM 11/2016)

Stalo se před 120 lety: Sebevražda v Hostivici (HM 10/2016)

Stalo se před 750 lety: První písemná zmínka o Litovicích (HM 9/2016)

Stalo se před 70 lety: První Litovický okruh (HM 6/2016)

Stalo se před 105 lety: Zpráva o stavu chovu psů v Litovicích (HM 5/2016)

Stalo se před 60 lety: Mozartův večer (HM 4/2016)

Stalo se před 140 lety: Masopustní zábava (HM 3/2016)

Stalo se před 230 lety: Josefský katastr (HM 3/2016)

Stalo se před 220 lety: Učitelova přísaha (HM 1/2016)

Stalo se před 430 lety: Gothard Florián Žďárský koupil Břve (HM 12/2015)

Stalo se před 700, 690 a 660 lety: Počátky jednoho z hostivických dvorů (HM 11/2015)

Stalo se před 130 lety: Výběr mýta (HM 10/2015)

Stalo se před 80 lety: Postavena hostivická mlékárna (HM 9/2015)

Stalo se před 140 lety: Požár na Břvích (HM 7–8/2015)

Stalo se před 100 lety: Náměstí v Hostivici patří Mistru Janu Husovi (HM 6/2015)

Stalo se před 30 lety: Okresní spartakiáda v Hostivici (HM 5/2015)

Stalo se před 120 lety: Závody secích strojů v Litovicích (HM 4/2015)

Stalo se před 140 lety: První hostivické skladby učitele Františka Josefa Pelze (HM 3/2015)

Stalo se před 310 lety: Jak Peterkův mlýn ke svému jménu přišel (HM 2/2015)

Stalo se před 145 lety: Skutečné počátky spolkového života v Hostivici (HM 1/2015)

Stalo se před 80 lety: Rudý teror v Hostivici (prosinec 2014)

Stalo se před 480 lety: Vyrovnání bratrů Chrtů ze Rtína (listopad 2014)

Stalo se před 280 lety: Obnovena hostivická farnost (říjen 2014)

Stalo se před 280 a 220 lety: Dva požáry v Hostivici (září 2014)

Stalo se před 140 lety: Odměna za dopadení zloděje (srpen 2014)

Stalo se před 110 lety: 50 let kněžství faráře Sirůčka (červenec 2014)

Stalo se před 20 lety: Požár Dělnického domu (červen 2014)

Stalo se před 80 lety: Maraton v Hostivici (květen 2014)

Stalo se před 60 lety: Hra na volby (duben 2014)

Stalo se před 160 až 170 lety: Páter Krolmus přichází (březen 2014)

Stalo se před 130 lety: Hostivická laboratoř (únor 2014)

Stalo se před 60 lety: Pád letadla u Hostivice (leden 2014)

Stalo se před 100 a 80 lety: Dvě železniční nehody (prosinec 2013)

Stalo se před 130 lety: Silnice Hostivice – Litovice (listopad 2013)

Stalo se před 70 lety: Noc na Karlštejně (říjen 2013)

Stalo se před 435 a 430 lety: Krajský hejtman z Hostivice (září 2013)

Stalo se před 145 lety: Učitel a kaplan si píší přes noviny (srpen 2013)

Stalo se před 120 lety: Svěcení praporu spolku Hostivít (červenec 2013)

Stalo se před 30 lety: Po rekonstrukci otevřen hostivický zámek (červen 2013)

Stalo se před 80 lety: Schváleny stanovy Pěveckého spolku Bendl v Hostivici (květen 2013)

Stalo se před 585 lety: Prodal se do poddanství do Litovic… (duben 2013)

Stalo se před 60 lety: Tryzny za J. V. Stalina a K. Gottwalda (březen 2013)

Stalo se před 110 a 90 lety: Volby a zase volby (únor 2013)

Stalo se před 80 lety: Založen včelařský spolek pro Hostivici a okolí (leden 2013)

Stalo se před 120 lety: Překvapení v kasárnách (HM 12/2012)

Stalo se před 350 lety: Nejstarší soupis hostivických obyvatel (HM 11/2012)

Stalo se před 85 lety: Otevřen Dělnický dům (HM 10/2012)

Stalo se před 100 a 70 lety: Dvě výročí živnostenské školy pokračovací (HM 9/2012)

Stalo se před 140 lety: Závody žacích strojů v Hostivici (HM 7–8/2012)

Stalo se před 80 lety: Ochranné pásmo letiště Ruzyně (HM 6/2012)

Stalo se před 80 lety: Tyršův pomník u sokolovny (HM 5/2012)

Stalo se před 30 lety: Sdružený socialistický závazek (HM 3/2012)

Stalo se před 350 lety: Kniha urburní neb gruntovní (HM 2/2012)

Stalo se před 140 lety: Odvážlivá loupež v Hostivici (HM 1/2012)

Stalo se před 130 lety: Korunní princ Rudolf v Hostivici (HM 12/2011)

Stalo se před 140 lety: Tábor četníků (HM 11/2011)

Stalo se před 140 lety: Zahájena stavba Pražsko-duchcovské dráhy (HM 10/2011)

Stalo se před 145 lety: Krádež šatů (HM 9/2011)

Stalo se před 140 lety: Školní výlet (HM 7–8/2011)

Stalo se před 65 lety: Volby do ústavodárného Národního shromáždění
a obnova Místního národního výboru Hostivice
(HM 6/2011)

Stalo se před 120 lety: Postaveny litovické kůlny (HM 5/2011)

Stalo se před 10 až 142 lety: Výsledky sčítání lidu, domů a bytů (HM 4/2011)

Stalo se před 310 lety: Bredova pozemková reforma (HM 3/2011)

Stalo se před 100 lety: Střídání litovických starostů (HM 2/2011)

Stalo se před 80 lety: Pojmenování hostivických ulic (HM 1/2011)

Stalo se před 50 lety: Stěhování letadla (HM 12/2010)

Stalo se před 200 lety: Postavena obecní pastouška (HM 11/2010)

Stalo se před 70 lety: V noci karnevalové (HM 10/2010)

Stalo se před 65 lety: Výbuch v hostivických prachárnách (HM 9/2010)

Stalo se před 30 lety: Přečíslování domů v Hostivici (HM 7–8/2010)

Stalo se před 90 a 60 lety: Dvě kulatá výročí založení škol (HM 6/2010)

Stalo se před 70 lety: Povodně u Jelínků a na lukách (HM 5/2010)

Stalo se před 100 lety: Vydány instrukce pro konání služby policejní (HM 4/2010)

Stalo se před 170 lety: Stabilní katastr (HM 3/2010)

Stalo se před 75 lety: Šibřinky Na lesní mýtince (HM 2/2010)

Stalo se před 60 lety: Vznikla „Velká Hostivice“ (HM 1/2010)

Stalo se před 120 lety: Epidemická chřipka v Hostivici (HM 12/2009)

Stalo se před 275 lety: Obnovena hostivická škola (HM 10/2009)

Stalo se před 80 lety: Starosta rezignoval (HM 9/2009)

Stalo se před 120 lety: Založen spolek Hostivít (HM 7–8/2009)

Stalo se před 40 lety: Druhé odhalení pamětní desky F. J. Pelze (HM 6/2009)

Stalo se před 55 lety: První poslech televize v Hostivici (HM 5/2009)

Stalo se před 180 lety: „Porušení rozpočtové kázně“ na Břvech (HM 4/2009)

Stalo se před 50 lety: Zahájena stavba školičky (HM 3/2009)

Stalo se před 85 lety: Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud… (HM 2/2009)

Stalo se před 110 lety: Založení litovického sboru dobrovolných hasičů (HM 1/2009)

Stalo se před 110 lety: Výročí panování Františka Josefa I. (HM 12/2008)

Stalo se před 130 lety: Zbořena jedna z poutních kaplí cesty do Hájku (HM 11/2008)

Stalo se před 70 lety: Spor o domovské právo pro F. A. Poppera (HM 10/2008)

Stalo se před 160 a 60 lety: Starý hřbitov, nový hřbitov… (HM 8-9/2008)

Stalo se před 55 lety: Otevřeno kino (HM 6-7/2008)

Stalo se před 80 lety: Postavena lindbetonka (HM 5/2008)

Stalo se před 755 lety: Potvrzena práva zaniklé vsi Valov (HM 4/2008)

Stalo se před 180 lety: Zahájena stavba koněspřežky přes Hostivici (HM 3/2008)

Stalo se před 672, 570 a 320 lety: Když byl vyroben trám pro litovickou tvrz (HM 2/2008)

Stalo se před 75 lety: Stavba rybníka ve Skále (HM 1/2008)

Stalo se před 30 lety: Povýšení Hostivice na město (HM 12/2007)

Stalo se před 75 lety: Sbírka na věžní hodiny (HM 11/2007)

Stalo se před 70 lety: Hostivice a pohřeb T. G. Masaryka (HM 10/2007)

 

 

Úvod -> Texty pro Hostivický měsíčník -> Seriál Stalo se před

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003