TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod

 

 

DOKUMENTY

 

Prameny k historii tachlovického panství

Předneseno v únoru 2014

Aktualizace v únoru 2018

 

Územní vývoj tachlovického panství

Předneseno v únoru 2014

 

Hospodaření obcí tachlovického panství v první polovině 19. století

Předneseno v červnu 2014

 

Možnosti využití díla kladenského faráře Josefa Mottla při bádání o historii kladenského okolí

Předneseno v červnu 2014

 

Rodinné osudy sedláků z hostivického statku čp. 4

Předneseno v září 2014

 

Prameny k historii školství v tachlovickém panství

Předneseno v únoru 2015

 

Žďárští ze Žďáru a panství Kladno a Červený Újezd

Předneseno v červnu 2015

 

Bredova pozemková reforma

Předneseno v červnu 2015

 

Majitelé panství Tachlovice

Předneseno v červnu 2015

 

Jeneč 1115–2015:
jak vznikala kniha?

Předneseno v říjnu 2015

 

Zámky a další stavby majitelů tachlovického panství na jiných panstvích

Předneseno v říjnu 2015

 

Spolkový katastr jako pramen k poznání spolkového života v obcích za Rakousko-Uherska a první republiky

Předneseno v říjnu 2016

 

Ochotnické divadlo na Kladensku pohledem úředního rejstříku divadel a zábav

Předneseno v říjnu 2016

 

Statistika obcí tachlovického panství let 1794 až 1832

Předneseno v říjnu 2016

 

Rybníky na panství Červený Újezd v roce 1662

Předneseno v únoru 2017

 

Rybníky na Unhošťsku v mapách prvního vojenského mapování

Předneseno v únoru 2017

 

Z historie rybníkářství v Hostivici

Předneseno v únoru 2017

 

Dělení panství Kladno a statků Červený Újezd a Litovice mezi sestry hraběnky ze Žďáru v roce 1688

Předneseno v únoru 2018

 

 

 

STRÁNKA PRO ZÁJEMCE

o historii panství Tachlovice a obcí, které ho tvořily

 

Setkání s různými badateli, kteří se zabývají historií tachlovického panství či obcí, které ho tvořily, vedlo k myšlence uspořádat setkání a výměnu zkušeností. Na prvním setkání, které proběhlo v Unhošti 18. února 2014, jsme se shodli, že bychom se mohli setkávat pravidelněji. Tato stránka má poskytnout základní informace o probíhajících aktivitách. Rozhodně chceme fungovat jako neformální uskupení bez právní subjektivity, účetnictví, členství apod., jde o udržování kontaktů mezi lidmi s podobnými zájmy.

 

Případní další zájemci dostanou podrobnější informace u Jiřího Kučery na mailu jiri.kucera@hostivickahistorie.cz nebo u Mariana Kruckého na mailu muzeum@muunhost.cz

 

Setkání 3. června 2014 v Unhošti (foto Jaroslav Pergl)

Setkání 18. října 2016 v Unhošti

 

 

 

SETKÁVÁNÍ

 

 

Příští setkání:
asi červen 2018

 

Téma: obecní samospráva

 

 

Pozvánka na 9. setkání
27. února 2018

 

Pozvánka na 8. setkání
21. února 2017

 

Pozvánka na 7. setkání
18. října 2016

 

Pozvánka na 6. setkání
6. října 2015

 

Pozvánka na 5. setkání
9. června 2015

 

Pozvánka na 4. setkání
10. února 2015

 

Pozvánka na 3. setkání
30. září 2014

 

Pozvánka na 2. setkání
3. června 2014

 

Pozvánka na 1. setkání
18. února 2014

 

Tyto informace jsou umístěny na webu Hostivické historie

 

Název: Hostivická historie