TACHLOVICKÉ PANSTVÍ

 

Úvod -> Žďárští ze Žďáru

 

 

ŽĎÁRŠTÍ ZE ŽĎÁRU A PANSTVÍ KLADNO A ČERVENÝ ÚJEZD

 

Erby Žďárských ze Žďáru a Martiniců nad vstupem do kláštera v Hájku

 

 

Základní pramen

 

Hynek Fridrich:

Žďárští ze Žďáru. Osudy šlechtického rodu na Kladensku

  Diplomová práce na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty univerzity Karlovy

Kladno 2008, 370 stran

 

Práce na internetu

 

 

Počátky rodu na Kladensku

 

Rod pochází ze Žďáru v Doupovských horách

 

Jan Žďárský ze Žďáru (*asi 1462 †asi 1530)

n  oddán s Maruší Kladenskou z Kladna (*kol. 1460 †1535)

n  1525 získal Červený Újezd, Svárov, Rymáň a Podkozí od rytířů Újezdeckých z Červeného Újezdce

 

Bezdětný Zdeněk z Kladna, bratr Maruše, učinil 1542 svými dědici synovce Oldřicha Žďárského a jeho 4 syny – tím rod získal bohaté Kladno

 

 

 

Gothard Florian a Ctibor Tiburcí

 

 

Gothard Florian (*1502 †1604)

n  Hejtman Slánského kraje, přísedící soudce komorního soudu a císařsko-královský rada

n  Sídlil v Červeném Újezdě

n  Nový majetek od manželky (Pozdeň po rodičích, 1578 od královského místosudího rytíře Václava Šturma z Hiršfeldu vsi Butovice, Jinočany, Jinonice a Zbuzany)

n  1576 koupil od rytíře Jana Vchynského z Vchynic dvě tvrze a ves Jeneč

n  1585 koupil od rytířů ÚdrčskýchÚdrče tvrz Břve s panským dvorem a druhým dvorem v Řepích, vesnice Břve, Sobín, Řepy a majetek v Pticích

n  1591 koupil tvrz a ves Malíkovice a vsi Čanovice a  Jedomělice – prodal je 1601

n  1601 koupil Hostivice s tvrzí a s poplužním dvorem, další dvůr zvaný Nejdek, dva mlýny, čtyři krčmy, poplužní dvůr s krčmou ve Zličíně a dva háje u Zličína a u Hostivice

 

Ctibor Tiburcí (*1545 †1615)

n  Úředník, dvořan a diplomat císařů Maxmiliána II. a Rudolfa II.

n  Sídlil na Kladně

n  Panství zahrnovalo Kladno a 27 vsí nebo jejich částí

n  Založil purkrechtní knihy – 1607 Kladno, 1610 Červený Újezd

 

 

Florian Jetřich (*1598 †1653), vnuk Gotharda Floriana

 

 

n  1620 svatba s Alžbětou Koronou z Martinic

n  1622 svobodný pán, 1626 hrabě

n  Zakladatel loretánské kaple v Hájku

– 1623 základní kámen

– 1625 vysvěcena

– 1630 znovu vysvěcena

n  Rada císaře a krále Ferdinanda II., císařův komorník, královský dvorský maršálek, zemský soudce, člen rekatolizační komise Rakovnického kraje, reformační komisař pro Slánský kraj

 

 

 

František Adam Eusebius (*1623 †1670)

 

 

·         Pokračuje v obnově panství po třicetileté válce, v politice se příliš neangažuje

·         Velmi zbožný, založil klášter v Hájku

·         Zůstal svobodný a bezdětný

 

 

Dělení panství 1688

 

·         Marie Maxmiliána Eva baronka Hýzrlová z Chodů:

panství Kladno

 

·         Polyxena Ludmila hraběnka ze Šternberka:

obě Dobré, Doksy, Družec, Horní Přítočno, Pozdeň, Pohořice a další vsi jinde

 

·         Terezie Eleonora hraběnka z Ugarte:

Červený Újezd se zámkem, Svárov, Rymáň, Libečov, Dolní Ptice, Nenačovice, Kyšice, Dolní Přítočno, krčma v Podkozí a krčma v Hájku

 

·         Johanna Eusebie Barbora hraběnka z Caretto-Millesimo:

Tachlovice, Nučice, Jinočany, Zličín, Řepy a Hostivice

 

·         Anna Kateřina hraběnka z Magnis:

Litovice, Jeneč, Jeneček, Břve, Sobín, Hřebeč, Stehelčeves a dvůr v Horních Pticích

 

 

 

 

 

Úvod -> Žďárští ze Žďáru