Popis: image003

 

TECHNICKÁ VYBAVENOST

 

Úvod -> Technická vybavenost

 

 

Rychlý rozcestník

Doprava: silniceželezniceletecká doprava

Inženýrské sítě: elektřinaveřejné osvětlenítelefonvodovodkanalizaceplynovod

Nakládání s odpadem: skládkysvoz odpadu

Veřejná pohřebiště: zaniklé hřbitovysoučasné hřbitovy

 

 

      

 

DOPRAVA

 

 

Rychlý rozcestník: silniceželezniceletecká doprava

 

Silnice a autobusová doprava

 

 

Síť silnic a cest

 

Historické dálkové cesty a silnice

Pravěké a středověké dálkové cesty

Cesta z Prahy do Karlových Varů, poštovní spojení

Karlovarská jako okresní silnice, výběr okresního mýta

Státní silnice Praha – Karlovy Vary (od 1929)

 

Dálnice

Stavba Pražského okruhu

Výstavba rychlostní silnice R6, nynější dálnice D6

 

Okresní silnice

Hostivicko-litovická silnice

Hájecko-sobínská silnice

Chýňská silnice

Zaniklá hostivicko-kněževeská silnice

…a další:

Místní komunikace

Historie jednotlivých ulic je popsána v Hostivickém uličníku

 

Staré polní cesty:

 

 

Autobusová doprava

 

Počátky autobusové dopravy

 

ČSAD

1950–1994

Linky, zastávky, jízdné

 

Pražská integrovaná doprava

Od 1994

Linky, zastávky, jízdné

 

Jízdy historických autobusů při městských slavnostech

Od 2014

 

Železnice

 

 

Vývoj železniční sítě na území Hostivice

 

Koněspřežní železnice

1830–1863

 

Buštěhradská dráha

Přestavba koněspřežky na parní provoz (1863)

Odbočka na Smíchov (1872)

 

Pražsko-duchcovská dráha

Od 1873

 

Doplnění a přeložky tratí

Propojení trati Praha – Kladno a tratí bývalé Pražsko-duchcovské dráhy (1944 a 1947)

Přeložka trati na Slaný 1960

Přeložka trati u Ruzyně

 

Železniční stanice a zastávky, bývalé strážní domky

 

Železniční stanice Hostivice

 

Železniční stanice Litovice

Nyní zastávka Hostivice-Litovice

 

Nové železniční zastávky

Hostivice-Sadová

Hostivice – U Hřbitova

 

Bývalé strážní domky

 

Osobní doprava

 

Jízdní řády, jízdné

 

Zapojení do Pražské integrované dopravy

 

Letecká doprava

 

Stručná historie letiště Praha-Ruzyně se zaměřením na vztahy k Hostivici

Od 1937

 

Polní letiště U Sušičky

80. léta

 

 

         

 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 

 

Rychlý rozcestník: elektřinaveřejné osvětlenítelefonvodovodkanalizaceplynovod

 

Elektřina

 

Elektrifikace Hostivice

První transformátor

Elektrický podnik obce Hostivice

 

Elektrifikace Litovic

 

Rozvodné závody

 

Veřejné osvětlení

 

Osvětlování ulic před elektrifikací

 

Zavedení a provoz veřejného osvětlení

 

Telefon

 

Pevné telefony

 

Veřejné telefonní budky

 

Telefonní ústředna

 

Mobilní telefony a internet

 

Základnové stanice pro mobilní telefony

 

Sítě pro provoz internetu

 

Vodovod

 

Obecní studny

 

Výstavba

 

Vodovod pro sídliště Na Pískách

 

Napojení oblasti u nádraží na vojenský vodovod

 

Vrty, úpravna vody a vodojemy pod Chrášťanskými vrchy

 

Výstavba vodovodní sítě

 

Přivaděč Praha–Kladno a připojení na něj

 

Provoz

 

Provozovatelé vodovodu

 

Podmínky pro odběratele služeb, vodné

 

Kanalizace

 

Výstavba

 

Výstavba jednotné kanalizace

 

Výstavba oddílné splaškové kanalizace

 

Čistírna odpadních vod Hostivice

Oxidační příkopy z roku 1970

Rekonstrukce 2001–2003

Rekonstrukce 2013–2015

Rekonstrukce 2022–2023

 

Provoz

 

Provozovatelé kanalizace

 

Podmínky pro odběratele služeb, stočné

 

Plynovod

 

Výstavba plynovodních řadů

 

Provozování plynovodů

 

 

      

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

 

 

Rychlý rozcestník: skládkysvoz odpadu

 

Skládky

 

 

Skládky komunálního odpadu

 

Skládky stavebního odpadu

 

Svoz odpadu

 

Svoz komunálního odpadu a městský sběrný dvůr

 

Sběrny surovin

 

Separační místa na tříděný odpad

 

 

      

 

VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ

 

 

Rychlý rozcestník: zaniklé hřbitovysoučasné hřbitovy

 

 

Zaniklé hřbitovy

 

Hřbitov u kostela

Do 1830

 

Hřbitov v Litovické ulici

Nyní park u školky

1830–1930

 

Hostivický obecní hřbitov

1930–1944

 

Současné hřbitovy

 

Veřejné pohřebiště Hostivice–Jeneč

Litovicko-jenečský hřbitov

Od 1930

 

Veřejné pohřebiště Hostivice

Hostivický hřbitov

Od 1948

 

 

Úvod -> Technická vybavenost

 

Popis: image003