image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Bohuslavova

 

 

image006

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Bohuslavova

(srpen 2010, 8 stran A4, 1 842 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Začíná v křižovatce se Západní ulicí, vede východním směrem přes náměstí Jana IV. z Dražic a končí křižovatkou s ulicí Vodňanského

 

image007

 

Historie ulice

 

Ulici postavil Central Group, a. s., při výstavbě Vilové čtvrti v roce 2004

Pojmenována byla v září 2003 podle Bohuslava ze Svinař. Bohuslav ze Svinař byl příslušníkem vladyckého rodu, kterému koncem 15. a počátkem 16. století patřila litovická tvrz. Narodil se jako syn Jana ze Svinař (a vnuk Zachaře ze Svinař, po němž je pojmenována ulice Zachařova) a Anežky ze Rvenice. Tvrz vlastnil od roku 1451, kdy zemřel jeho otec. Byl věrným přívržencem krále Jiřího z Poděbrad, který ho roku 1470 pověřil úkolem zřídit ve Slánském kraji vojenskou hotovost proti Uhrům. Za vlády Vladislava Jagellonského zastával úřad královského prokurátora. Jeho působení v této funkci dokumentuje řada dochovaných listin. V lednu 1483 se zúčastňuje jednání mezi stranami pod jednou a pod obojí ve sporu mezi nimi. Tato činnost mu přinášela zisk, a tak svůj majetek rozmnožil o dvorec v Pticích a o podíl na hradě Borku. V roce 1481 obdržel od Vladislava Jagellonského podací právo nad hostivickým kostelem, které bylo až dosud výsadou krále. Od té doby určovali litovičtí pánové, kdo bude v Hostivici farářem

 image009

 

Domy v ulici

 

Čp. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2421 a 2421

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Bohuslavova

 

image003