image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Chrtínská

 

 

image004

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Leží v jižní části lokality a je ohraničena ulicemi Za Tvrzí a Řehníkovou

 

image004

 

Historie ulice

 

Ulici postavil Central Group, a. s., kolem roku 2005 a domy zde vznikají individuální výstavbou

Pojmenována byla v září 2003 podle Chrtů ze Rtína. Vladycký rod Chrtů ze Rtína, který v 1. polovině 16. století vlastnil litovickou tvrz, byl zřejmě spřízněn s rodem předchozích majitelů tvrze Svinařských, protože první majitel litovické tvrze z tohoto rodu, Bohuslav Chrt ze Rtína, byl poručníkem sirotka Jiříka Litovického ze Svinař. Bohuslav byl v letech 1509–1525 purkrabím Pražského hradu. Jeho syn Zikmund zdědil Břve s příslušenstvím, Litovice připadly druhému synovi Martinovi, který je v roce 1539 prodal Janovi Ottovi z Losu. Za vlastnictví pánů ze Svinař nebo Chrtů ze Rtína litovická tvrz od 2. patra vyhořela a její oprava je nazývána první renesanční přestavbou

 image006

 

Domy v ulici

 

Čp. 2196, 2423, 2424, 2426, 2427, 2428, 2430, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2454 a 2457

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Chrtínská

 

image003