image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Dělnická

 

 

image005

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Dělnická

(listopad 2010, 29 stran A4, 20 273 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v oblasti „nových Litovic“ a je ohraničena ulicemi Litovickou a Jenečskou

 

image007

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla za první republiky při výstavbě „nových Litovic“

Pojmenována byla v roce 1951

 

 

Domy v ulici

 

Čp. 725, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 850, 851, 859, 866, 878 a 887

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Dělnická

 

image003