image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Družstevní

 

 

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Družstevní

(červenec 2008, 34 stran A4, 11 532 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v Jenečku, vede přes historickou náves a je ohraničena z jihu ulicí Čsl. armády a ze severu křižovatkou s ulicemi Novotného, 9. května a Na Samotě. Přiřazen je k ní i dům v ulici Na Samotě před železniční tratí Hostivice – Kladno

 

image008

 

Historie ulice

 

Severní část ulice je návsí historického Jenečka a je tak stará stejně jako tato ves. Jižní část ulice vznikla v roce 1911 a byla zastavěna ve 30. letech 20. století

Pojmenována byla v roce 1951 jako ulice JZD a v roce 1953 byla přejmenována na Družstevní ulici

image006

 

Domy v ulici

 

Čp. 723, 944, 945, 946, 947, 948, 951, 952, 953, 954, 956, 966, 972, 979, 980, 986, 988, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1049, 1155, 1300 a 1663

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Družstevní

 

image003