image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Hájecká

 

 

image005

 

Umístění ulice

 

Ulici tvoří silnice III. třídy č. 0056 z Prahy-Sobína do Hájku, zařazeny jsou k ní domy na Břvích i budovy bývalých vojenských areálů u Hájku

 

image007

 

Historie ulice

 

Břevská zástavba této ulice pochází ponejvíce z druhé poloviny 18. století, silnice na Hájek v současné poloze vznikla při budování sítě okresních silnic ve druhé polovině 9. století

Pojmenována byla v roce 1951 podle toho, že směřuje ke klášteru v Hájku

 image009

 

Domy v ulici

 

Čp. 904, 905, 1071, 1075, 1076, 1077, 1078, 1080, 1081, 1085, 1094, 1100, 1101, 1103, 1104, 1109, 1112, 1115, 1116, 1121, 1124, 1128, 1129 a 1347

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Hájecká

 

image003