image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Husovo náměstí

 

 

image006

 

Podrobné informace

Husovo náměstí

(aktualizace: březen 2009, celkem 136 stran – kvůli velkému rozsahu je dokument rozdělen do 7 částí)

Ikona PDF 1. část

(10 553 kB – strany 1–21 – obsah, mapa, historie náměstí a jeho pojmenování)

Ikona PDF 2. část

(6 194 kB – strany 22–37 – kostel a fara čp. 5)

Ikona PDF 3. část

(7 359 kB –strany 38–51 – zámek čp. 13)

Ikona PDF 4. část

(7 319 kB – strany 52–70 – zámecký dvůr a zahrada)

Ikona PDF 5. část

(9 323 kB – strany 71–90 – špýchar čp. 14, bývalé školy čp. 7 a 59, statky čp. 9 a 10)

Ikona PDF 6. část

(14 292 kB – strany 91–113 – domy čp. 17, 18, 19 a 20, část méně významných domů)

Ikona PDF 7. část

(8 346 kB – strany 114–136 – ostatní méně významné domy, zaniklé domy, sochy a pomníky, památné stromy)

 

Umístění náměstí

 

Husovo náměstí je hlavním náměstím v historickém centru Hostivice

 

image006

 

Historie náměstí

 

Náměstí je centrálním prostorem Hostivice a pochází již z doby vzniku vsi, tj. ze 13. století. V průběhu doby se jeho rozsah a uspořádání měnily

Pojmenováno bylo v roce 1931 podle českého kazatele Mistra Jana Husa (1370?–1415). Název vycházel z pojmenování Husových sadů z roku 1915

 

Domy na náměstí

 

Čp. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 59, 60, 113, 117, 193, 235, 420, 421, 1226, 1702, 1715, 1716, 1717 a 1719

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Husovo náměstí

 

image003