image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jiráskova

 

 

image006

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v Hostivici mezi centrem a částí Nouzov a je ohraničena ulicí Čsl. armády a železničním přejezdem, patří k ní i všechna ramena trojúhelníku ulic kolem parku na křižovatce s ulicí Železničářů, jak znázorňuje mapka. V Hostivickém uličníku je však část ulice od parku k přejezdu přiřazena k ulici Železničářů, aby byly všechny stavby na hostivickém nádraží popsány pohromadě v jedné části díla

 

image008

 

Historie ulice

 

Z historické polní cesty vznikla v 19. století okresní silnice do Kněževsi, kolem které mezi ulicí Čsl. armády a železniční tratí postupně vyrostla zástavba Jiráskovy ulice. Nyní je to běžná městská ulice, spojení do Kněževsi přerušilo rozšiřující se ruzyňské letiště

Pojmenována byla snad v roce 1931 podle českého spisovatele Aloise Jiráska (1851–1930), známého především historickými romány, např. Staré pověsti české, Proti všem, Temno či F. L. Věk

 image010

 

Domy v ulici

 

Čp. 53, 83, 84, 90, 100, 128, 129, 165, 166, 170, 187 a 308

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jiráskova

 

image003