image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Komenského

 

 

image006

 

Umístění ulice

 

Ulici tvoří silnice III. třídy z Prahy-Sobína do Hostivice, která v Hostivici končí na Husově náměstí

 

image008

 

Historie ulice

 

Zástavba Komenského ulice vznikla postupně – od školy z roku 1906 až k rodinným domům u Jabloňové ulice z konce 30. let 20. století a naproti k sídlišti Na Pískách ze 70. let 20. století – kolem historické polní cesty z Hostivice do Sobína, která se ve druhé polovině 19. století stala okresní silnicí

Pojmenována byla nejspíše v roce 1931 podle Jana Amose Komenského (1592–1670), vynikajícího českého pedagoga a filozofa, jazykovědce, kartografa a zakladatele moderní pedagogiky

 

 

Domy v ulici

 

Čp. 11, 140, 141, 276, 347, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 371, 399, 405, 454, 495, 534, 1247 a 2099

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Komenského

 

image003