image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Lidická

 

 

image006

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v Jenečku a je ohraničena ulicemi Čsl. armády a Družstevní

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulice je původní cestou z Jenečka do Litovic, nynější hlavní cesta z Jenečka jižní částí Družstevní ulice vznikla až začátkem 20. století. Nejvíce domů zde bylo postaveno za první republiky

Ulice byla pojmenována v roce 1951 podle nedaleké obce Lidice, vypálené v červnu 1941 nacisty

 image010

 

Domy v ulici

 

Čp. 955, 965, 984, 987, 989, 990, 991, 992, 1011, 1012, 1060, 1061 a 1063

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Lidická

 

image003