image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Lipová

 

 

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v Hostivici v oblasti V Čekale a je ohraničena ulicemi Fibichovou a Jabloňovou

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla při individuální výstavbě rodinných domů v 70. až 80. letech 20. století. Mezi ulicemi Sadová a Fibichova byla prodloužena kolem roku 2000

Domy v této ulici byly nejprve považovány za součást sousední ulice V Čekale. Současný název byl zaveden v srpnu 1980 (v oficiálním dokumentu je ulice uvedena jako Lípová, ale za správný se považuje název Lipová)

 image010

 

Domy v ulici

 

Čp. 35, 96, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 1170, 1230, 1249, 1338 a 1342

Če. 35

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Lipová

 

image003