image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Mírová

 

 

image006

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Mírová

(listopad 2010, 30 stran A4, 16 964 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v oblasti „nových Litovic“ a je ohraničena ulicemi Litovickou a Jenečskou

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla při individuální výstavbě rodinných domů za první republiky

Pojmenována byla v roce 1951

 image010

 

Domy v ulici

 

Čp. 726, 727, 728, 729, 730, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 765, 766, 769, 805, 813, 845, 889, 1292 a 1589

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Mírová

 

image003