image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Na Vršku

 

 

image005

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Na Vršku

(září 2010, 20 stran A4, 7 084 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází u hostivického nádraží a je ohraničena ulicemi K Nádraží a Palackého

 

image005

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla rozvojem domkářské zástavby kolem poloviny 18. století

Pojmenována byla pravděpodobně v roce 1931, a to nejspíše podle tradičního názvu místa

image005

 

Domy v ulici

 

Čp. 32, 33, 63 a 112

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Na Vršku

 

image003