image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Novotného

 

 

image006

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Novotného

(říjen 2010, 63 stran A4, 36 001 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v Jenečku, vede od křižovatky s ulicemi Družstevní a 9. května východním směrem, kde přechází v pěšinu k hostivickému nádraží

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla výstavbou domků podél historické cesty z Jenečka k Hostivici od 20. let 19. století

Část ulice na hostivickém katastru byla pojmenována nejspíše v roce 1931 jako ulice Hostivická. Mezi roky 1945 a 1950 byla přejmenována na ulici Františka Novotného podle Františka Novotného (1912–1941), sekretáře SK Hostivice a umučeného účastníka druhého odboje, který v této ulici žil. Tento název se v roce 1951 rozšířil i na litovickou část ulice a v roce 1980 byl zjednodušen na ulici Novotného

 image010

 

Domy v ulici

 

Čp. 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 950, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 968, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 1021, 1026, 1027, 1056, 1154 a 1865

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Novotného

 

image003