image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Okrajová

 

 

image006

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází na jižním okraji zástavby a vede východním směrem od ulice Komenského, prozatím existuje pouze její část, a to v podobě provizorní panelové cesty

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla v roce 2005 na místě starší polní cesty jako provizorní staveništní komunikace při výstavbě společnosti Central Group, a. s.

Pojmenována byla v květnu 2005 jako ulice K Hradištku podle směru k zaniklé středověké vsi Hradištko, která se podle místní tradice měla nacházet kolem Peterkova mlýna. Pozdější archeologické výzkumy ukázaly, že se tato ves nacházela v jiném místě a název ulice je tak zavádějící. Proto byla v březnu 2009 přejmenována na Okrajovou podle své polohy

 image010

 

Domy v ulici

 

V ulici nejsou žádné domy

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Okrajová

 

image003