image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Okrajová

 

 

Ulice Okrajová

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na jižním okraji zástavby a vede od ulice KomenskéhoOlivové ulici, měla by být ještě prodloužena východním směrem.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla v roce 2005 na místě starší polní cesty jako provizorní staveništní komunikace při výstavbě společnosti Central Group, a. s. Před rokem 2018 ji v úseku mezi ulicemi Komenského a Olivovou vybudovala společnost doma, a. s., při výstavbě obytného souboru Bažantnice.

Pojmenována byla v květnu 2005 jako ulice K Hradištku podle směru k zaniklé středověké vsi Hradištko, která se podle místní tradice měla nacházet kolem Peterkova mlýna. Pozdější archeologické výzkumy ukázaly, že se tato ves nacházela v jiném místě a název ulice je tak zavádějící. Proto byla v březnu 2009 přejmenována na Okrajovou podle své polohy.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

V ulici nejsou žádné domy

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Okrajová

 

image003