image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Platanová

 

 

image006

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Platanová

(únor 2009, 10 stran A4, 3 003 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová I postavené firmou Central Group, a. s., z jihu je ohraničena ulicí Sadovou a na severu přechází na most do ulice V Podskalí

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulici vybudoval v rámci obytného souboru Sadová I Central Group, a. s., během roku 2005. Část západní strany ulice je dosud zastavěna pouze částečně

Pojmenována byla v květnu 2005 a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů

image006

 

Domy v ulici

 

Čp. 1899, 1900, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 a 1991

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Platanová

 

image003