image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Toskánská

 

 

image006

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v nejsevernější části Vilové čtvrtě a vede souběžně s ulicí Čsl. armády, na kterou je napojena. Na východě je napojena do křižovatky s ulicemi Řehníkovou a Prunarovou

 

image008

 

Historie ulice

 

Ulici postavil roce 2002 Central Group, a. s., v letech 2005 až 2006

Pojmenována byla v prosinci 2006 podle Anny Marie Františky velkovévodkyně toskánské, která koupila v roce 1732 tachlovické panství včetně Hostivice a postavila nebo přestavěla většinu významných staveb na Husově náměstí

 

 

Domy v ulici

 

Čp. 2495, 2496, 2497, 2498, 2499 a 2500

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Toskánská

 

image003