image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Lindbetonky

 

 

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází v lokalitě proti STS a je ohraničena ulicemi Sportovců a Valovskou

 

image004

 

Historie ulice

 

Parcelace bývalého pole byla schválena v roce 2000, stavební činnost začala až o několik let později. Všechny pozemky dosud nejsou zastavěny

Pojmenována byla v květnu 2005 a název připomíná tradiční pojmenování areálu STS jako Lindbetonka, protože se zde na sklonku 1. republiky vyráběly podle patentu švédského inženýra Lindmana tvárnice lehčeného betonu, tzv. lindbetonu

image004

 

Domy v ulici

 

Čp. 1636, 1637, 1640 a 1641

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Lindbetonky

 

image003