image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Nádraží

 

 

image004

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice U Nádraží

(prosinec 2010, 12 stran A4, 5 277 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulici tvoří silnice III. třídy č. 00518 od křižovatky s ulicemi Západní, Litovickou a U Sušičky kolem litovického nádraží směrem do Chýně

 

image004

 

Historie ulice

 

Silnice k litovickému nádraží vznikla ve druhé polovině 19. století

Silnice byla pojmenována jako městská ulice při přečíslování domů v srpnu 1980. Do té doby se drážní domy u této silnice označovaly jako samoty

image004

 

Domy v ulici

 

Čp. 666, 667 a 668

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Nádraží

 

image003