image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Potoka

 

 

image004

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází u Litovického potoka a je ohraničena ulicemi Pionýrů a Čížkovou

 

image005

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla novou výstavbou ve druhé polovině 90. let 20. století

Název se používal od vzniku ulice, oficiálně schválen byl však až v květnu 2010

 

Domy v ulici

 

Čp. 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1283, 1286, 1291 a 1617

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Potoka

 

image003