image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Vodárny

 

 

image004

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází mezi oblastí Nouzov a Litovickým potokem, vede od ulice V Podskalí východním směrem a končí u železniční trati Hostivice – Praha-Smíchov

 

image005

 

Historie ulice

 

Ulice byla nejprve cestou do obecního lomu, kterou nacházíme již na mapě stabilního katastru z roku 1840 a nejspíše existovala o řadu let dříve. Nejprve zde byla postavena drážní vodárna. Další, tzv. izolační dům zde obec postavila v roce 1915 a větší rozvoj nastal ve 20. letech 20. století, kdy zde obec přidělila pozemky pro tzv. nouzové domy

Ulice byla pojmenována pravděpodobně v roce 1931, a to včetně části nynější ulice V Podskalí od ulice Čsl. armády. Název vychází z toho, že na konci ulice pod náspem smíchovské trati se nachází bývalá drážní vodárna. Zároveň s tímto oficiálním názvem se používalo označení V Podskalí, protože ulice vedla pod bývalým obecním lomem na kámen. V srpnu 1980 bylo upřesněno, že název U Vodárny se vztahuje na ulici v západo-východním směru a úsek od ulice Čsl. armády k novému mostu byl pojmenován V Podskalí, i když se zde žádná skála nevyskytovala

image004

 

Domy v ulici

 

Čp. 119, 192, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 303, 332, 333, 461 a 1334

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Vodárny

 

image003