image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Vodňanského

 

 

image006

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Vodňanského

(srpen 2010, 16 stran A4, 3 577 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Je ohraničena ulicemi Zachařovou a Kutnauerovou

 

image007

 

Historie ulice

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v letech 2003 až 2004

Pojmenována byla v září 2003 podle dřívějšího majitele litovické tvrze Jana Vodňanského z Uračova (1588–1649). Při popravě 27 českých „pánů“ na Staroměstském náměstí v roce 1621 byli tři z nich – Šimon Sušický, Jan Kutnauer ze Sonnensteinu a Nathael Vodňanský z Uračova – oběšeni. Rodiny všech tří měšťanů byly spřízněny. Nathaelův syn Jan se v roce 1610 oženil s Annou Streytovou, se kterou měl jedinou dceru Zuzanu, obě však zemřely v letech 1625 a 1626. Ovdovělý Jan, obchodník s vínem, se již v roce 1627 znovu oženil, a to s Kateřinou Kutnauerovou, která se vdávala již potřetí (její první muž Jan Jeroným zemřel ve věku 23 let, druhý muž Jan Kutnauer byl popraven). V témže roce musel Jan Vodňanský z Uračova s manželkou a sirotky po Janu Kutnauerovi opustit zemi, protože nebyl ochoten přestoupit na katolickou víru. Usadil se v Drážďanech a do Čech se vrátil pouze nakrátko v roce 1631 spolu se saským vojskem. V Drážďanech i zemřel

 image009

 

Domy v ulici

 

Čp. 2249, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381 a 2456

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Vodňanského

 

image003