image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Za Mlýnem

 

 

image006

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Za Mlýnem

(březen 2010, 65 stran A4, 22 081 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází mezi železniční tratí a Jenečským potokem, vede od křižovatky s ulicemi Cihlářskou a Palackého západním směrem k ulici Ke Skále, poté pokračuje mezi nové bytové domy u Jenečka a končí na rohu s ulicí B. Němcové

 

image008

 

Historie ulice

 

Východní část vznikla v 19. a 20. století kolem cesty, která je doložena již na prvním vojenském mapování z 18. století. Západní část, s výjimkou čtyř domů postavených kolem roku 1950, vznikla výstavbou bytových domů družstva Zahrada a rodinných domů na protější straně ulice od roku 2002

Pojmenována byla pravděpodobně v roce 1931. Při výstavbě bytových domů Bytového družstva Zahrada vznikla nová ulice navazující na ulici Za Mlýnem, kterou zastupitelstvo pojmenovalo v září 2002 jako Polní ulici. Protože hranici ulic netvořila křižovatka, jak je běžně zvykem, ale hranice staré a nové zástavby, zrušilo zastupitelstvo v září 2003 tento název a nově vzniklý úsek označilo jako pokračování ulice Za Mlýnem

image006

 

Domy v ulici

 

Čp. 38, 73, 76, 77, 78, 86, 87, 106, 114, 188, 197, 301, 302, 304, 349, 363, 373, 374, 375, 1138, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1738, 1739, 1740, 1743, 1745, 1746, 1747 a 1748

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Za Mlýnem

 

image003