image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Západní

 

 

 

Umístění ulice

 

Ulici tvoří silnice III. třídy od ulice Čsl. armády (litovicko-jenečského hřbitova) po křižovatku s ulicemi Litovickou a U Sušičky

 

image006

 

Historie ulice

 

Ulice je okresní silnicí, která vznikla ve druhé polovině 19. století

Pojmenována byla v červnu 2010 podle své polohy

 image008

 

Domy v ulici

 

Čp. 2487

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Západní

 

image003