image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Žďárského

 

 

image005

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Od východu je ohraničena ulicí Za Zahradami, na západním okraji kříží Jenštejnovu ulici a končí jako slepá

 

image006

 

Historie ulice

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v letech 2003 až 2004

Pojmenována byla v září 2003 podle rodu Žďárských ze Žďáru. V roce 1585 koupil krajský hejtman Florián Gothard Žďárský ze Žďáru od rodu ÚdrčskýchÚdrče Břve. V roce 1601 koupil Hostivici kromě některých svobodných statků a někdy v té době i Jeneček. Vnuk Floriána Gotharda Florián Jetřich koupil kolem roku 1640 Litovice, které v roce 1631 získal Kryštof Šimon z Thunu jako konfiskát od královské komory. Všechny vsi tvořící dnes Hostivici se tak poprvé dostaly do majetku jednoho rodu. Florián Jetřich byl katolík a zeť místodržícího Martinice, založil v Hájku loretánskou kapli, kolem které později vznikl františkánský klášter. Zemřel roku 1653 a jeho dědicem se stal František Adam Eusebius, který zůstal bezdětný a svobodný. Zemřel v roce 1670 a svůj majetek odkázal kterémukoliv mužskému příslušníkovi rodu, který by přestoupil na katolickou víru. Majetek spravovalo pět sester zemřelého, které se roku 1688 o pozůstalost rozdělily. Hostivici získala Johana Eusebia Barbora, ovdovělá hraběnka Caretto-Millesimová, která zde vystavěla přízemní zámek, a Litovice připadly Anně Kateřině, hraběnce z Magni

 image008

 

Domy v ulici

 

Čp. 2103, 2195, 2438, 2440, 2441, 2442, 2444, 2445, 2446, 2448, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452 a 2453

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Žďárského

 

image003