Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HISTORICKÉ VYCHÁZKY

 

Úvod -> Historické vycházky

 

 

Pořádání historických vycházek je přerušeno

 

Vhodné trasy pro historické vycházky již byly vyčerpány a nejdůležitější vycházky byly dostatečně zopakovány, další pravidelné jarní a podzimní historické vycházky proto zatím nebudou svolávány

 

Podzimní historické vycházky 2011

                                                            

Neděle 16. října – kolem karlovarské silnice z Hostivice do Jenečka

Jen ve skromném počtu tří posluchačů jsme reprízovali vycházku, při které jsme připomněli historii bývalého kravína, bývalé cihelny či bývalého Dělnického domu.

 

Foto: Josef Kučera

 

Sobota 1. října – vycházka do zaniklé vsi Hradiště a za Germány i Slovany

Dosud nejúspěšnější historické vycházky se zúčastnilo asi 53 zájemců o archeologii. Viděli jsme slovanské (do 11. století) i germánské hroby, sídlištní jámy z pozdní doby kamenné (kultura nálevkovitých pohárů), doby bronzové i starší doby železné (kultura halštatská) a také tvrz a další budovy vsi Hradiště zaniklé v 16. století. Akce proběhla ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách, za výklad děkuji panu Oldřichu Tomkovi z prováděcí firmy

 

 

Foto: Alena Kučerová a Jiří Kučera

 

Neděle 25. září – Litovickou ulicí z Hostivice do Litovic

Do poprvé opakované vycházky Litovickou ulicí se zapojilo osm účastníků. Připomněli jsme například historii zámecké zahrady, bývalý hřbitov v areálu školky, stavbu školky a školy, sídlo unhošťské okresní záložny a později poradny pro těhotné ženy v nynějším sídle státní policie, historii stadionu, stavbu pionýrské a svazácké klubovny i zaniklý bývalý litovický špýchar u křižovatky s ulicí Sportovců, kde vycházka končila. Na starých mapách jsme si ukázali i složité hranice mezi katastrem Hostivice a Litovic a její změny

 

Foto: Josef Kučera

 

Jarní historické vycházky 2011

                                                            

Neděle 5. června – vycházka na Břve

Opakovaná trasa ulicemi U Ovčína a Pod Rybníkem poprvé přinesla poznatky o počátku jednotlivých domků ze starých pozemkových knih. Poprvé také byla přednesena informace, že i Břve měly na počátku 19. století obecní domek („pastoušku“), ale v roce 1814 ji na rozdíl od okolních vsí prodaly. Zúčastnilo se 10 posluchačů včetně břevských občanů, kteří přislíbili zapůjčit další dokumenty

 

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 8. května – vycházka po stopách konce 2. světové války

První vycházky zaměřené tématicky – k 66. výročí osvobození Československa a konce 2. světové války se zúčastnilo 13 posluchačů. Prošli jsme od Sokolovny k bývalému sanitparku, Sokolskou a Pelzovou ulicí na náměstí a skončili u pomníku obětem války

   

Foto: Josef Kučera

 

Neděle 10. dubna – vycházka ulicí Sportovců

Díky minimální propagaci ve skromném počtu, ale přesto jsme prošli ulici Sportovců a připomněli historii parku T. G. Masaryka, Haklovu cihelnu, bývalou litovickou mateřskou školu, bývalou Lindbetonku i další „obyčejné“ domy v ulici a okolí

   

Foto: Alena Kučerová

 

Starší historické vycházky

 

2010

 

2009

 

2007 a 2008

 

 

Úvod -> Historické vycházky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003