Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

VYSTŘIHOVÁNKY HOSTIVICKÝCH STAVEB

 

Úvod -> Vystřihovánky

 

 

Vystřihovánky hostivických staveb připravila Alena Kučerová ve spolupráci s Jiřím Kučerou

Prepared by Alena Kučerová, cooperation Jiří Kučera

 

Pokud postavíte nějaký z těchto volně dostupných modelů, prosím, pošlete mi snímek na e-mail jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

If you build some of these freely available models, please send me a picture to e-mail jiri.kucera@hostivickahistorie.cz

 

Rychlý rozcestník

Kostelfarazámeklitovická tvrzlitovická kaplepoutní kaple

Škola: 20111977193119061879182717831734

Sokolovna: 2013197219521922

Dělnický dům

 

Kostel sv. Jakuba v Hostivici

St. James Church in Hostivice

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 743 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1–4 (358 kB)

Model – part 1–4

 

Hostivická fara

Parsonage in Hostivice

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 1 012 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1–2 (340 kB)

Model – part 1–2

 

Hostivický zámek

Castle in Hostivice

1:150

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image006   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image009

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 451 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1–5 (429 kB)

Model – part 1–5

 

Baroque castle in Hostivice was built Anna Maria Francisca of Toscana in years 1732–1734

 

Litovická tvrz

Fort of Litovice (part of town Hostivice)

1:150

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image014   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image016

 

Model zachycuje stav tvrze kolem roku 2005, před odstraněním dřevěné nástavby na západním rizalitu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 364 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1–4 (278 kB)

Model – part 1–4

 

Gothic fortress in Litovice built Prague Bishop John IV. from Dražice around 1330, later served as a granary

 

Litovická kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého

Chapel of st. John Nepomucký in Litovice

1:75

 

    

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 1 327 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka (142 kB)

Model

 

Kaple poutní cesty do Hájku

Chapel of the pilgrimage route from Prague to the Franciscan monastery in Hájek

1:75

 

  

 

Nová verze vystřihovánky kaplí poutní cesty do Hájku je zpracována ve stejném měřítku jako litovická kaple sv. Jana Nepomuckého. Každá kaple je trochu jinak barevná, nejčastěji se barevnost blíží kapli č. 18, která byla obnovena v roce 2017. Kaple č. 19 a 20 byly opraveny jako první v červenobílé barevnosti podle restaurátorského průzkumu, ale později převážilo jiné řešení. Kaple č. 19 bude barevně upravena podle ostatních kaplí při opravě v roce 2021

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 660 kB, text o historii neaktualizován)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

 

BAREVNOST KAPLE 18

Color version as capel No. 18

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (225 kB)

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (225 kB)

Model – part 1 and 2

BAREVNOST KAPLE 19 A 20

Color version as chapels No. 19 and 20

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (194 kB)

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (194 kB)

Model – part 1 and 2

 

Chapels of the pilgrimage route from Prague to the Franciscan monastery in Hájek were built around 1720

 

Kaple poutní cesty do Hájku

Chapel of the pilgrimage route from Prague to the Franciscan monastery in Hájek

1:100

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image006   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image009

 

Původní verze v měřítku 1:100 je zpracována podle barevného členění kaplí č. 19 a 20 (barevnost kaple č. 19 se v roce 2021 přizpůsobuje ostatním kaplím). Jinou barevnost si může případný zájemce zpracovat na černobílé verzi modelu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 660 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

 

BAREVNÁ VERZE

Color version

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka (225 kB)

Model

ČERNOBÍLÁ VERZE

BW version

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka (194 kB)

Model

 

Chapels of the pilgrimage route from Prague to the Franciscan monastery in Hájek were built around 1720. Color model matches chapels around the city Hostivice, the chapel in Prague were repaired with a different colors

 

Hostivická škola čp. 1702 v roce 2011

New school in Hostivice in year 2011

1:250

 

 

Vystřihovánka nového školního areálu v Hostivici v ulici U Zámecké zdi byla dokončena současně s vlastní stavbou

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 1 144 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1 až 9 (1 012 kB)

Model – part 1–9

 

The new school campus in Hostivice in street U Zámecké zdi was completed in 2011

 

Hostivická škola čp. 141 v roce 1977

School in Hostivice in year 1977

1:150

 

  

 

Model zachycuje stav školy v Komenského ulici po přístavbě školní jídelny a šaten v letech 1973 až 1977

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 2 453 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1 až 9 (615 kB)

Model – part 1–9

 

The model captures the state of school in Hostivice in the Comenius street after extension in 1973–1977

 

Hostivická škola čp. 141 v roce 1931

School in Hostivice in year 1931

1:150

 

  

 

Model zachycuje stav školy v Komenského ulici po přestavbě v roce 1931

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 664 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1 až 7 (516 kB)

Model – part 1–7

 

The model captures the state of school in Hostivice in the Comenius street after conversion in 1931

 

Hostivická škola čp. 141 v roce 1906

School in Hostivice in year 1906

1:150

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image018   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image020

 

Model zachycuje stav školy v Komenského ulici po její výstavbě v roce 1906, před přestavbou v roce 1931

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 490 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1–5 (560 kB)

Model – part 1–5

 

The model captures the state of school in Hostivice in the Comenius street after its construction in 1906, before the conversion in 1931

 

Hostivická škola čp. 59 v roce 1879

School in Hostivice in year 1879

1:150

 

  

 

Model zachycuje stav bývalé školy na Husově náměstí čp. 59 po přestavbě v roce 1879

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 584 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – listy 1 až 2 (147 kB)

Model – part 1–2

 

The model captures the state of the former school in Hostivice on Hus Square No. 59 after reconstruction in 1879

 

Hostivická škola čp. 59 v roce 1827

School in Hostivice in year 1827

1:150

 

      

 

Model zachycuje bývalou školu na Husově náměstí čp. 59 podle plánu skutečného stavu z roku 1827

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 584 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka (147 kB)

Model

 

The model captures the state of the former school in Hostivice on Hus Square No. 59 in 1827

 

Hostivická škola čp. 7 v roce 1783

School in Hostivice in year 1783

1:150

 

  

 

Model zachycuje stav bývalé školy na Husově náměstí čp. 7 podle plánů z roku 1783

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 902 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka (192 kB)

Model

 

The model captures the state of the former school in Hostivice on Hus Square No. 7 in 1783

 

Hostivická škola čp. 7 v roce 1734

School in Hostivice in year 1734

1:150

 

  

 

Model zachycuje možný vzhled bývalé školy na Husově náměstí čp. 7 v roce 1734, kdy byla postavena

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 747 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka (170 kB)

Model

 

The model captures the state of the former school in Hostivice on Hus Square No. 7 in 1734

 

Hostivická sokolovna čp. 201 po roce 2013

Sporthouse “Sokol” in Hostivice after year 2013

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 2 280 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (A4, 174 kB)

Model – page 1

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (A4, 121 kB)

Model – page 2

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 3 (A4, 115 kB)

Model – page 3

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 4 (A3, 128 kB)

Model – page 4

 

Hostivická sokolovna čp. 201 po roce 1972

Sporthouse “Sokol” in Hostivice after year 1972

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 2 214 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (129 kB)

Model – page 1

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (167 kB)

Model – page 2

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 3 (103 kB)

Model – page 3

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 4 (137 kB)

Model – page 4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 5 (138 kB)

Model – page 5

 

Hostivická sokolovna čp. 201 po roce 1952

Sporthouse “Sokol” in Hostivice after year 1952

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 1 193 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (131 kB)

Model – page 1

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (180 kB)

Model – page 2

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 3 (106 kB)

Model – page 3

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 4 (122 kB)

Model – page 4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 5 (130 kB)

Model – page 5

 

Hostivická sokolovna čp. 201 v roce 1922

Sporthouse “Sokol” in Hostivice in year 1922

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 1 144 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (174 kB)

Model – page 1

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (121 kB)

Model – page 2

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 3 (115 kB)

Model – page 3

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 4 (128 kB)

Model – page 4

 

Dělnický dům v Hostivici-Litovicích v roce 1927

Workershouse in Hostivice-Litovice in year 1927

1:150

 

  

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Návod k sestavení vystřihovánky (4 strany A4, 1 196 kB)

Instructions in Czech with drawing guidance, 4 pages A4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 1 (123 kB)

Model – page 1

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 2 (97 kB)

Model – page 2

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 3 (97 kB)

Model – page 3

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 4 (77 kB)

Model – page 4

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Ikona PDF Vystřihovánka – list 5 (90 kB)

Model – page 5

 

 

Úvod -> Vystřihovánky

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003